Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Bremenports vinner ESPO Award 2016

Nov. 13 2016
ESPO Award 2016 gikk til Bremenports for deres beskyttelse og oppgradering av natur og økosystemer i havneområdet. Premien ble delt ut av DG Moves Generaldirektør Henrik Hololei under en seremoni i Brussel 9. november.

​ESPO Award er en pris som deles ut hvert år til en havn som utmerker seg med et godt samarbeid med nærområdet. Temaet for årets pris var Nature in Ports.

- Alle de nominerte prosjektene er gode eksempler på havneutvikling kombinert med en økologisk bevissthet. I juryens evalueringer av naturbevaring og utviklingsprogrammer så vi til lov og reguleringer, men lette også etter en dypere overbevisning, verdier og forpliktelse, sa juryformann Pat Cox.

Bremenports GmbH & Co. KG vant prisen for sitt prosjekt Luneplate, som er det første prosjektet som har implementert store og varierte tidevannsonehabitater bak hoveddiket under byggingen av flommbarrierer.

ESPO melder at prosjektet er et ypperlig eksempel på en integrert tilnærming hvor økonomi og økologi blir kombinert, sammen med behov for havneutvikling og behovene til et svært sensitivt økosystem; UNESCO Verdensarvsted "Wadden Sea".

Prosjektet har kommunisert intensivt med interessenter for å finne en bærekraftig løsning som også vil kunne være bærekraftig under klimaforandringer. Etterfølgende monitorering viser at prosjektet har vært effektivt. De har også integrert et besøkstilbud i prosjektet som gir åpenhet og transperans. Sist men ikke minst er Luneplate-prosjektet et eksempel på hvordan organisasjonsendringer kan gi en bedre samfunnsmessig integrering av havner.

- Luneplate-prosjektet har klart gå snu de negative miljøpåvirkningene forårsaket av havneutbyggingsprosjekter til handlinger som sikrer både miljøets og samfunnets behov. I Port of Bremen går beskyttelsen av naturen hånd i hånd med økonomisk utvikling avsluttet juryformannen Cox.

Det var totalt 11 prosjekter fra hele europa som kjempet om prisen i år. Se mer her​.​

I 2013 ble Oslo Havn nominert sammen med fem andre Europeiske havner til ESPO Award for deres Maritime kulturminneplan. Det var Antwerpen som vant prisen til slutt, men nominasjonen gav Oslo havn en mulighet til å vise frem sitt unike prosjekt til resten av Europa.