Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Kystverkets los- og sikkerhetsavgifter 2017 på høring

Nov. 22 2016
Kystverket har sendt ut forslag for satser på los- og sikkerhetsavgifter på høring. Norsk Havneforening arbeider med å forberede høringsutalelsen.

Kystverket melder følgende: 

I høringen om avgifter for 2017 foreslår Kystverket å videreføre fritaket for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT og 100 prosent rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. Ordningene videreføres for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser.

I høringsforslaget forblir sikkerhetsavgiften uendret, også fritaket for fartøy under 70 meter.

Losavgiftene foreslås økt med 4,9 prosent i gjennomsnitt. 2,1 prosentpoeng av økningen er justering for forventet lønns- og prisvekst, etter fratrekk for et halvt prosentpoeng for effektivisering. 2,9 prosentpoeng av økningen er for å få økt inntektene opp igjen til inntektskravet, etter at lostjenesten i flere år har styrt mot underskudd.

Lostjenesten hadde i perioden 2012-2015 et akkumulert overskudd som gjennom avgiftsreduksjoner i 2013 og 2014 har gjort at de lospliktige fartøyene i perioden 2013-2016 har betalt mindre i avgift enn hva kostnadene til lostjenesten skulle tilsi. Nå er dette overskuddet tilbakeført til brukerne og lostjenestens inntekts- og kostnadsramme må oppnås.

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket er fornøyd med at fartøy opp til 8.000 bruttotonn (BT) fortsatt vil ha fritak for losberedskapsavgift.

− Fritaket har en samlet verdi på 86 millioner kroner og ble innført i 2016. Fartøy som oppfyller losplikten ved å ha navigatører med farledsbevis, vil ikke bli berørt av økningen i losingsavgiften, understreker Dimmen.

Forslaget til losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2017 har høringsfrist 16. desember 2016.​

Høringsdokumentet kan lastes ned her. ​​