Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Kystverkets los- og sikkerhetsavgifter 2017 på høring

Nov. 22 2016
Kystverket har sendt ut forslag for satser på los- og sikkerhetsavgifter på høring. Norsk Havneforening arbeider med å forberede høringsutalelsen.

Kystverket melder følgende: 

I høringen om avgifter for 2017 foreslår Kystverket å videreføre fritaket for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT og 100 prosent rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. Ordningene videreføres for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser.

I høringsforslaget forblir sikkerhetsavgiften uendret, også fritaket for fartøy under 70 meter.

Losavgiftene foreslås økt med 4,9 prosent i gjennomsnitt. 2,1 prosentpoeng av økningen er justering for forventet lønns- og prisvekst, etter fratrekk for et halvt prosentpoeng for effektivisering. 2,9 prosentpoeng av økningen er for å få økt inntektene opp igjen til inntektskravet, etter at lostjenesten i flere år har styrt mot underskudd.

Lostjenesten hadde i perioden 2012-2015 et akkumulert overskudd som gjennom avgiftsreduksjoner i 2013 og 2014 har gjort at de lospliktige fartøyene i perioden 2013-2016 har betalt mindre i avgift enn hva kostnadene til lostjenesten skulle tilsi. Nå er dette overskuddet tilbakeført til brukerne og lostjenestens inntekts- og kostnadsramme må oppnås.

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket er fornøyd med at fartøy opp til 8.000 bruttotonn (BT) fortsatt vil ha fritak for losberedskapsavgift.

− Fritaket har en samlet verdi på 86 millioner kroner og ble innført i 2016. Fartøy som oppfyller losplikten ved å ha navigatører med farledsbevis, vil ikke bli berørt av økningen i losingsavgiften, understreker Dimmen.

Forslaget til losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2017 har høringsfrist 16. desember 2016.​

Høringsdokumentet kan lastes ned her. ​​