Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Kystverkets los- og sikkerhetsavgifter 2017 på høring

Nov. 22 2016
Kystverket har sendt ut forslag for satser på los- og sikkerhetsavgifter på høring. Norsk Havneforening arbeider med å forberede høringsutalelsen.

Kystverket melder følgende: 

I høringen om avgifter for 2017 foreslår Kystverket å videreføre fritaket for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT og 100 prosent rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. Ordningene videreføres for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser.

I høringsforslaget forblir sikkerhetsavgiften uendret, også fritaket for fartøy under 70 meter.

Losavgiftene foreslås økt med 4,9 prosent i gjennomsnitt. 2,1 prosentpoeng av økningen er justering for forventet lønns- og prisvekst, etter fratrekk for et halvt prosentpoeng for effektivisering. 2,9 prosentpoeng av økningen er for å få økt inntektene opp igjen til inntektskravet, etter at lostjenesten i flere år har styrt mot underskudd.

Lostjenesten hadde i perioden 2012-2015 et akkumulert overskudd som gjennom avgiftsreduksjoner i 2013 og 2014 har gjort at de lospliktige fartøyene i perioden 2013-2016 har betalt mindre i avgift enn hva kostnadene til lostjenesten skulle tilsi. Nå er dette overskuddet tilbakeført til brukerne og lostjenestens inntekts- og kostnadsramme må oppnås.

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket er fornøyd med at fartøy opp til 8.000 bruttotonn (BT) fortsatt vil ha fritak for losberedskapsavgift.

− Fritaket har en samlet verdi på 86 millioner kroner og ble innført i 2016. Fartøy som oppfyller losplikten ved å ha navigatører med farledsbevis, vil ikke bli berørt av økningen i losingsavgiften, understreker Dimmen.

Forslaget til losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2017 har høringsfrist 16. desember 2016.​

Høringsdokumentet kan lastes ned her. ​​