Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Havneledere samlet i Sandnes

Nov. 23 2016
Norsk Havneforening arrangerte sitt årlige havnelederforum i Sandnes 23.-24. november. 18 havneledere fra hele havne-Norge var samlet for å diskutere fremtidens havne-Norge. Seminaret ble innledet av Sandes-ordfører Stanley Wirak.

Regjeringen har nedsatt et lovutvalg som skal vurdere havne- og farvannsloven. Wollert Krohn-Hansen, havnenes representant i lovutvalget, innledet til diskusjon rundt hva havnene bør fokusere på i dette arbeidet. 

Teknologiutviklingen går raskt, og vil bistå havne-Norge til å møte fremtidens utfordringer. Vi inviterte to firmaer, F5 IT og Proximity, til å rette blikket fremover for å vise hvilke muligheter teknologien kan gi oss i havne-Norge.

SafeSeaNet Norway har vært i drift siden juli 2015. Rapporteringsverktøyet har redusert papirveldet i havne-Norge, og nå arbeider Kystverket med Statistisk Sentralbyrå for å videreutvikle verktøyet og ytterligere forenkle rapporteringen i havn. Harald Borgø, seniorrådgiver ved avdelingsleder for senter for los- og VTS i Kystverket Vest presenterte status for SSN. 

Om Havnelederforum

Havnelederforum er et forum for og av øverste leder i havnen. Det er et årlig arrangement, og har tidligere vært avholdt i Oslo, Bergen og Kristiansand og Kristiansund. I år er havnelederforum lagt til Sandnes Havn.

Temaene som tas opp i Havnelederforum er relatert til rollen som øverste leder i havnen.