Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Havneledere samlet i Sandnes

Nov. 23 2016
Norsk Havneforening arrangerte sitt årlige havnelederforum i Sandnes 23.-24. november. 18 havneledere fra hele havne-Norge var samlet for å diskutere fremtidens havne-Norge. Seminaret ble innledet av Sandes-ordfører Stanley Wirak.

Regjeringen har nedsatt et lovutvalg som skal vurdere havne- og farvannsloven. Wollert Krohn-Hansen, havnenes representant i lovutvalget, innledet til diskusjon rundt hva havnene bør fokusere på i dette arbeidet. 

Teknologiutviklingen går raskt, og vil bistå havne-Norge til å møte fremtidens utfordringer. Vi inviterte to firmaer, F5 IT og Proximity, til å rette blikket fremover for å vise hvilke muligheter teknologien kan gi oss i havne-Norge.

SafeSeaNet Norway har vært i drift siden juli 2015. Rapporteringsverktøyet har redusert papirveldet i havne-Norge, og nå arbeider Kystverket med Statistisk Sentralbyrå for å videreutvikle verktøyet og ytterligere forenkle rapporteringen i havn. Harald Borgø, seniorrådgiver ved avdelingsleder for senter for los- og VTS i Kystverket Vest presenterte status for SSN. 

Om Havnelederforum

Havnelederforum er et forum for og av øverste leder i havnen. Det er et årlig arrangement, og har tidligere vært avholdt i Oslo, Bergen og Kristiansand og Kristiansund. I år er havnelederforum lagt til Sandnes Havn.

Temaene som tas opp i Havnelederforum er relatert til rollen som øverste leder i havnen.