Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Havneledere samlet i Sandnes

Nov. 23 2016
Norsk Havneforening arrangerte sitt årlige havnelederforum i Sandnes 23.-24. november. 18 havneledere fra hele havne-Norge var samlet for å diskutere fremtidens havne-Norge. Seminaret ble innledet av Sandes-ordfører Stanley Wirak.

Regjeringen har nedsatt et lovutvalg som skal vurdere havne- og farvannsloven. Wollert Krohn-Hansen, havnenes representant i lovutvalget, innledet til diskusjon rundt hva havnene bør fokusere på i dette arbeidet. 

Teknologiutviklingen går raskt, og vil bistå havne-Norge til å møte fremtidens utfordringer. Vi inviterte to firmaer, F5 IT og Proximity, til å rette blikket fremover for å vise hvilke muligheter teknologien kan gi oss i havne-Norge.

SafeSeaNet Norway har vært i drift siden juli 2015. Rapporteringsverktøyet har redusert papirveldet i havne-Norge, og nå arbeider Kystverket med Statistisk Sentralbyrå for å videreutvikle verktøyet og ytterligere forenkle rapporteringen i havn. Harald Borgø, seniorrådgiver ved avdelingsleder for senter for los- og VTS i Kystverket Vest presenterte status for SSN. 

Om Havnelederforum

Havnelederforum er et forum for og av øverste leder i havnen. Det er et årlig arrangement, og har tidligere vært avholdt i Oslo, Bergen og Kristiansand og Kristiansund. I år er havnelederforum lagt til Sandnes Havn.

Temaene som tas opp i Havnelederforum er relatert til rollen som øverste leder i havnen.