Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Gi EU-kommisjonen din tilbakemelding

Nov. 27 2016
En rekke EU-direktiver preger kyst-Norge hver eneste dag. Nå har EU-kommisjonen ute en høring om en rekke implementerte direktiver innen maritim transportsikkerhet og -effektivitet, og alle kan gi sin tilbakemelding.
Kommisjonen ønsker å samle synspunkter på gjeldende regelverk og implementeringen av dette, inkludert hvordan de ulike direktivene fungerer sammen.

Alle borgere og organisasjoner er invitert til å delta i høringen som omfatter følgende direktiver:
  • Rapporteringsdirektivet for skip
  • Direktiv omgjennomføring av flaggstatskrav
  • Direktiv om etterforskning av sjøulykker
  • Direktiv om havnestatskontroll
  • Direktiv om Trafikkovervåknings- og informasjonssystem
  • Direktiv om Sjøfolks minimums opplæringsnivå
  • Direktiv om gjensidig godkjenning av sertifikater