Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Gi EU-kommisjonen din tilbakemelding

Nov. 27 2016
En rekke EU-direktiver preger kyst-Norge hver eneste dag. Nå har EU-kommisjonen ute en høring om en rekke implementerte direktiver innen maritim transportsikkerhet og -effektivitet, og alle kan gi sin tilbakemelding.
Kommisjonen ønsker å samle synspunkter på gjeldende regelverk og implementeringen av dette, inkludert hvordan de ulike direktivene fungerer sammen.

Alle borgere og organisasjoner er invitert til å delta i høringen som omfatter følgende direktiver:
  • Rapporteringsdirektivet for skip
  • Direktiv omgjennomføring av flaggstatskrav
  • Direktiv om etterforskning av sjøulykker
  • Direktiv om havnestatskontroll
  • Direktiv om Trafikkovervåknings- og informasjonssystem
  • Direktiv om Sjøfolks minimums opplæringsnivå
  • Direktiv om gjensidig godkjenning av sertifikater