Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Gi EU-kommisjonen din tilbakemelding

Nov. 27 2016
En rekke EU-direktiver preger kyst-Norge hver eneste dag. Nå har EU-kommisjonen ute en høring om en rekke implementerte direktiver innen maritim transportsikkerhet og -effektivitet, og alle kan gi sin tilbakemelding.
Kommisjonen ønsker å samle synspunkter på gjeldende regelverk og implementeringen av dette, inkludert hvordan de ulike direktivene fungerer sammen.

Alle borgere og organisasjoner er invitert til å delta i høringen som omfatter følgende direktiver:
  • Rapporteringsdirektivet for skip
  • Direktiv omgjennomføring av flaggstatskrav
  • Direktiv om etterforskning av sjøulykker
  • Direktiv om havnestatskontroll
  • Direktiv om Trafikkovervåknings- og informasjonssystem
  • Direktiv om Sjøfolks minimums opplæringsnivå
  • Direktiv om gjensidig godkjenning av sertifikater