Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Landstrøm til cruise og CO2-fond i ny budsjettavtale

Dec. 04 2016
Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet er enige om en ny budsjettavtale om statsbudsjettet 2017. Nyheter i budsjettavtalen er at de går inn for CO2-fond, samt at "Alle store havner i Norge skal ha landstrøm for cruiseskip".

I tillegg blir insentivordningen for godsoverføring økt fra 30 til 52 millioner kroner per år.

CO2-fond

Transportorganisasjonene tok til orde for å etablere et CO2-fond i sitt innspill til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft i høst. Regjeringspartiene har nå gått inn for å innføre et CO2-fond i deres forslag til statbudsjett 2017. Et CO2-fond vil fungere slik Næringslivets NOx-fond fungerer. Medlemsbedrifter blir fritatt CO2-avgift, og betaler i stedet inn i fondet, som igjen skal finansiere merkostnader ved CO2-kutt hos medlemsbedriftene, samt infrastruktur for lading / fylling.

Her er alle klimanyhetene i budsjettavtalen:

 • Det opprettes et Co2-fond for å styrke næringslivets arbeid med å redusere utslipp.
 • Billigere miljøvennlige biler.
 • Det skal innføres en flat Co2-avgift, og vi gir næringslivet tid til å omstille seg.
 • Det settes krav om 20 % innblanding av biodrivstoff.
 • En forbedret klimalov etter modell fra Storbritannia.
 • Rammevilkårene for oljenæringen skal gjennomgås i Perspektivmeldingen.
 • Forsøk med fossilfrie byggeplasser
 • Alle de store havnene i Norge skal ha landstrøm for cruiseskip
 • Stor satsing på karbonfangst- og lagring (CCS)
 • Kraftig økt vrakpant for fossile biler dersom du erstatter den med en miljøbil.
 • Kutt i Miljødirektoratet reverseres
 • Forbud mot nydyrkning av myr