Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Landstrøm til cruise og CO2-fond i ny budsjettavtale

Dec. 04 2016
Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet er enige om en ny budsjettavtale om statsbudsjettet 2017. Nyheter i budsjettavtalen er at de går inn for CO2-fond, samt at "Alle store havner i Norge skal ha landstrøm for cruiseskip".

I tillegg blir insentivordningen for godsoverføring økt fra 30 til 52 millioner kroner per år.

CO2-fond

Transportorganisasjonene tok til orde for å etablere et CO2-fond i sitt innspill til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft i høst. Regjeringspartiene har nå gått inn for å innføre et CO2-fond i deres forslag til statbudsjett 2017. Et CO2-fond vil fungere slik Næringslivets NOx-fond fungerer. Medlemsbedrifter blir fritatt CO2-avgift, og betaler i stedet inn i fondet, som igjen skal finansiere merkostnader ved CO2-kutt hos medlemsbedriftene, samt infrastruktur for lading / fylling.

Her er alle klimanyhetene i budsjettavtalen:

 • Det opprettes et Co2-fond for å styrke næringslivets arbeid med å redusere utslipp.
 • Billigere miljøvennlige biler.
 • Det skal innføres en flat Co2-avgift, og vi gir næringslivet tid til å omstille seg.
 • Det settes krav om 20 % innblanding av biodrivstoff.
 • En forbedret klimalov etter modell fra Storbritannia.
 • Rammevilkårene for oljenæringen skal gjennomgås i Perspektivmeldingen.
 • Forsøk med fossilfrie byggeplasser
 • Alle de store havnene i Norge skal ha landstrøm for cruiseskip
 • Stor satsing på karbonfangst- og lagring (CCS)
 • Kraftig økt vrakpant for fossile biler dersom du erstatter den med en miljøbil.
 • Kutt i Miljødirektoratet reverseres
 • Forbud mot nydyrkning av myr