Aktuelt
04.07.18
God sommer!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver igjen i slutten av juli.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Landstrøm til cruise og CO2-fond i ny budsjettavtale

Dec. 04 2016
Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet er enige om en ny budsjettavtale om statsbudsjettet 2017. Nyheter i budsjettavtalen er at de går inn for CO2-fond, samt at "Alle store havner i Norge skal ha landstrøm for cruiseskip".

I tillegg blir insentivordningen for godsoverføring økt fra 30 til 52 millioner kroner per år.

CO2-fond

Transportorganisasjonene tok til orde for å etablere et CO2-fond i sitt innspill til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft i høst. Regjeringspartiene har nå gått inn for å innføre et CO2-fond i deres forslag til statbudsjett 2017. Et CO2-fond vil fungere slik Næringslivets NOx-fond fungerer. Medlemsbedrifter blir fritatt CO2-avgift, og betaler i stedet inn i fondet, som igjen skal finansiere merkostnader ved CO2-kutt hos medlemsbedriftene, samt infrastruktur for lading / fylling.

Her er alle klimanyhetene i budsjettavtalen:

 • Det opprettes et Co2-fond for å styrke næringslivets arbeid med å redusere utslipp.
 • Billigere miljøvennlige biler.
 • Det skal innføres en flat Co2-avgift, og vi gir næringslivet tid til å omstille seg.
 • Det settes krav om 20 % innblanding av biodrivstoff.
 • En forbedret klimalov etter modell fra Storbritannia.
 • Rammevilkårene for oljenæringen skal gjennomgås i Perspektivmeldingen.
 • Forsøk med fossilfrie byggeplasser
 • Alle de store havnene i Norge skal ha landstrøm for cruiseskip
 • Stor satsing på karbonfangst- og lagring (CCS)
 • Kraftig økt vrakpant for fossile biler dersom du erstatter den med en miljøbil.
 • Kutt i Miljødirektoratet reverseres
 • Forbud mot nydyrkning av myr