Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

Holship vant frem i Høyesterett

Dec. 15 2016
Fredag 16. desember avsa Høyesterett dommen i Holship-saken. NTF vant ikke frem med at boikotten deres var lovlig, og Holship får dekket alle saksomkostninger, som utgjør over 6 millioner kroner. - Vi er glad for at man endelig har kommet frem til en løsning her, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening, som var til stede under domsavsigelsen.
- Nå slipper havnene å uroe seg for aksjoner. Høyesterett har i dag satt en stopper for dette med umiddelbar virkning, fortsetter Litsheim. -Nå er det fritt frem for konkurranse og markedet vil bestemme nå.​

Bakgrunnen for konflikten er Norsk Transportarbeiderforbunds boikott av transportfirmaet Holship, som startet i april 2013, for å presse Holship til å inngå tariffavtale og benytte NTF-organiserte havnearbeidere. 

Både tingretten og Lagmannsretten erkjente boikotten lovlig. I april uttalte EFTA-domstolen seg om saken, og de slo fast at boikotten var i strid med EØS-avtalens bestemmelser om etableringsfrihet for næringsvirksomhet. Høyesterett var delt i avstemningen, men 10 av 17 dommere var enig med Holship.