Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Holship vant frem i Høyesterett

Dec. 15 2016
Fredag 16. desember avsa Høyesterett dommen i Holship-saken. NTF vant ikke frem med at boikotten deres var lovlig, og Holship får dekket alle saksomkostninger, som utgjør over 6 millioner kroner. - Vi er glad for at man endelig har kommet frem til en løsning her, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening, som var til stede under domsavsigelsen.
- Nå slipper havnene å uroe seg for aksjoner. Høyesterett har i dag satt en stopper for dette med umiddelbar virkning, fortsetter Litsheim. -Nå er det fritt frem for konkurranse og markedet vil bestemme nå.​

Bakgrunnen for konflikten er Norsk Transportarbeiderforbunds boikott av transportfirmaet Holship, som startet i april 2013, for å presse Holship til å inngå tariffavtale og benytte NTF-organiserte havnearbeidere. 

Både tingretten og Lagmannsretten erkjente boikotten lovlig. I april uttalte EFTA-domstolen seg om saken, og de slo fast at boikotten var i strid med EØS-avtalens bestemmelser om etableringsfrihet for næringsvirksomhet. Høyesterett var delt i avstemningen, men 10 av 17 dommere var enig med Holship.