Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

Holship vant frem i Høyesterett

Dec. 15 2016
Fredag 16. desember avsa Høyesterett dommen i Holship-saken. NTF vant ikke frem med at boikotten deres var lovlig, og Holship får dekket alle saksomkostninger, som utgjør over 6 millioner kroner. - Vi er glad for at man endelig har kommet frem til en løsning her, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening, som var til stede under domsavsigelsen.
- Nå slipper havnene å uroe seg for aksjoner. Høyesterett har i dag satt en stopper for dette med umiddelbar virkning, fortsetter Litsheim. -Nå er det fritt frem for konkurranse og markedet vil bestemme nå.​

Bakgrunnen for konflikten er Norsk Transportarbeiderforbunds boikott av transportfirmaet Holship, som startet i april 2013, for å presse Holship til å inngå tariffavtale og benytte NTF-organiserte havnearbeidere. 

Både tingretten og Lagmannsretten erkjente boikotten lovlig. I april uttalte EFTA-domstolen seg om saken, og de slo fast at boikotten var i strid med EØS-avtalens bestemmelser om etableringsfrihet for næringsvirksomhet. Høyesterett var delt i avstemningen, men 10 av 17 dommere var enig med Holship.