Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Holship vant frem i Høyesterett

Dec. 15 2016
Fredag 16. desember avsa Høyesterett dommen i Holship-saken. NTF vant ikke frem med at boikotten deres var lovlig, og Holship får dekket alle saksomkostninger, som utgjør over 6 millioner kroner. - Vi er glad for at man endelig har kommet frem til en løsning her, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening, som var til stede under domsavsigelsen.
- Nå slipper havnene å uroe seg for aksjoner. Høyesterett har i dag satt en stopper for dette med umiddelbar virkning, fortsetter Litsheim. -Nå er det fritt frem for konkurranse og markedet vil bestemme nå.​

Bakgrunnen for konflikten er Norsk Transportarbeiderforbunds boikott av transportfirmaet Holship, som startet i april 2013, for å presse Holship til å inngå tariffavtale og benytte NTF-organiserte havnearbeidere. 

Både tingretten og Lagmannsretten erkjente boikotten lovlig. I april uttalte EFTA-domstolen seg om saken, og de slo fast at boikotten var i strid med EØS-avtalens bestemmelser om etableringsfrihet for næringsvirksomhet. Høyesterett var delt i avstemningen, men 10 av 17 dommere var enig med Holship.