Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Nye medlemmer i ESPO-komiteene

Dec. 19 2016
Norsk Havneforening er medlem av den Europeiske havneorganisasjonen European Sea Ports Organisation (ESPO). Representanter fra hele havne-Norge deltar i ESPOs komitearbeid, og er med å representere havne-Norge i Europa. På årets siste styremøte ble to nye komitemedlemmer oppnevnt.

Ulrik Jørgensen, konstituert havnedirektør fra Bergen og OMland Havnevesen trer inn som Norsk havneforenings representant i Cruise and Ferry Port Network, og Odd Leif Berg, prosjektleder i Kristiansand Havn trer inn som observing member i Sustainable Development Committe.​

ESPO har i alt 8 tekniske komiteer, som alle har en rådgivende funksjon for ESPOs Executive Committe. De 8 tekniske komiteene er; 

 • Intermodal, Logistics & Industry
 • Cruise & Ferry Port Network
 • Economic Analysis & Statistics Committee
 • Labour & Operations Network
 • Legal Advisory Network
 • Marine Affairs
 • Port Governance
 • Sustainable Development
 • Trade Facilitation, Customs and Security

Fra slutten av 2016 ser altså den norske deltakelsen i ESPO slik ut: 

​Navn ​ESPO-komite
​Rune Arnøy ​Havnedirektør i Narvik Havn ​Port Governance
Jens Petter Christensen​ ​Trafikksjef i Oslo Havn ​Marine Affairs and Security
​Camilla Furuholmen ​Fungerende Trafikkdirektør i Oslo Havn ​Labour and Operations Network
​Heidi Neilson ​Miljøsjef i Oslo Havn ​Sustainable Development
​Odd Leif Berg ​Prosjektleder i Kristiansand Havn ​Sustainable Development (obs.)
​Ole Thomas Berge ​Juridisk rådgiver i Oslo Havn ​Legal Advisory
​Johanne Solheim ​Rådgiver i Norsk Havneforening ​Intermodal and Logistics
​Ulrik Jørgensen ​Konst. Havnedirektør i Bergen og Omland Havnevesen ​Cruise and Ferry Port Network
 
Norsk Havneforenings medlemsskap i ESPO

Norge har siden 1993 vært tilknyttet ESPO, først som observatører, og siden 2007 som medlem på linje med EU-landene. ESPO ​ er en organisasjon som jobber mot EU, og har som mål en trygg, effektiv og bærekraftig Europeisk havnesektor som er nøkkelen til en transportindustri med, så langt det lar seg gjøre, frie markedsvilkår. Et sentralt tema i perioden har vært EU kommisjonens EØS-relevante Havneforordning, som skal sikre økt konkurranse og åpenhet omkring de tjenester som tilbys i havnene. Andre aktuelle temaer er statstøtteregelverket, miljø og statistikk. 

Dette ønsker de å oppnå gjennom; 
 • å tydeliggjøre den økonomiske betydningen havner har i Europa og jobbe for at havnesektoren blir hørt i alle relevante saker
 • fremme fri og rettferdig konkurranse i havnesektoren
 • forsikre at forholdene ligger til rette for effektiv havnedrift 
 • fremme høye sikkerhetsstandarder i Europeiske havner
 • oppfordre havner til å bli proaktive i beskyttelsen av miljøet 
Medlemsskap i ESPO er en god kilde til informasjon om det som skjer innen havne- og transportpolitikken i EU. Det gir også norske havner mulighet til å påvirke ESPOs synspunkter på aktuelle problemstillinger.