Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

- Uakseptabelt at losingsavgiftene økes så mye

Dec. 20 2016
Dette sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening om Kystverkets forslag til avgiftssatser for 2017.

​​I Kystverkets forslag til avgiftssatser for 2017 foreslås losingsavgiftene å økes med 4,93 %. Dette samtidig som man legger til grunn en effektivisering på 0,5 % og man har spart 15 millioner på å konkurranseutsette lostilbringertjenesten. 

- Norsk Havneforening mener det er uakseptabelt at losingsavgiftene økes så mye. Med de forutsetningene som Kystverket legger til grunn i høringsbrevet kan vi ikke se at det er påvist et underskudd de siste årene, heller tvert imot. Vi stiller oss også undrende til Kystverket legger til grunn en generell kostnadseffektivisering på 0,5 prosentpoeng og en effektivisering 15 millioner kroner knyttet til utsetting av lostilbringertjenesten samtidig som satsene økes med nærmere 5 %. Vi har bedt Kystverket om innsyn i prosjektregnskapet til utsettingen av lostilbringertjenesten, for dette vil vi komme til bunns i, sier Litsheim.  

Foreningen sendte sitt svar til Kystverket i forrige uke, det kan lastes ned her.​​​