Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

- Uakseptabelt at losingsavgiftene økes så mye

Dec. 20 2016
Dette sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening om Kystverkets forslag til avgiftssatser for 2017.

​​I Kystverkets forslag til avgiftssatser for 2017 foreslås losingsavgiftene å økes med 4,93 %. Dette samtidig som man legger til grunn en effektivisering på 0,5 % og man har spart 15 millioner på å konkurranseutsette lostilbringertjenesten. 

- Norsk Havneforening mener det er uakseptabelt at losingsavgiftene økes så mye. Med de forutsetningene som Kystverket legger til grunn i høringsbrevet kan vi ikke se at det er påvist et underskudd de siste årene, heller tvert imot. Vi stiller oss også undrende til Kystverket legger til grunn en generell kostnadseffektivisering på 0,5 prosentpoeng og en effektivisering 15 millioner kroner knyttet til utsetting av lostilbringertjenesten samtidig som satsene økes med nærmere 5 %. Vi har bedt Kystverket om innsyn i prosjektregnskapet til utsettingen av lostilbringertjenesten, for dette vil vi komme til bunns i, sier Litsheim.  

Foreningen sendte sitt svar til Kystverket i forrige uke, det kan lastes ned her.​​​