Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Hurtigrutehavnene møter Hurtigruten for å diskutere landstrøm

Jan. 04 2017
Fredag 20. januar arrangerer Norsk Havneforening et møte med Hurtigruten og Hurtigrutehavnene for å diskutere teknisk løsninger på landstrømtilkobling. Bakgrunnen for møtet er at Hurtigruten ønsker en annen teknisk løsning for påkobling enn det som kvalifiserer til landstrømstøtte fra Enova.

Felles teknisk løsning for påkobling i Hurtigrutehavnene

Trondheim Havn og Bergen og Omland Havnevesen (BOH) er i ferd med å bygge landstrømsanlegg for Hurtigruten. Hurtigruten på sin side har forberedt 4 skip for landstrømtilkobling, og vil forberede ytterligere 4 skip i løpet av 2017.

Hovedutfordringene for videre utvikling av landstrøm i Hurtigrutehavnene er avklaring rundt valg av kabelhåndteringssystem samt avklaring av muligheter og krav fra Enova angående finansiering.

Valg av kabelhåndteringssystem er en utfordring fordi Hurtigruten ønsker en automatisert løsning mens Enova krever tradisjonelle landstrømplugger i henhold til IEC80005-3 for å kvalifisere til tildeling av lanstrømstøtte. Et møte mellom Hurtigruten og havnene i Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø i midten av desember 2016 henstilte til Hurtigruten om å beslutte hvilke løsning de ønsket å bruke. Disse havnene er innstilt på at en skal enes om en løsning som er effektiv for Hurtigruten.

Enova også på programmet

I tillegg til Hurtigrutehavnene og Hurtigruten AS vil Enova delta på møtet, og komme med innspill til hvordan de kan bidra til finansieringen av landstrømanleggene.  

Alle Hurtigrutehavnene har blitt tilsendt invitasjon direkte. Primærmålgruppen for møtet er havnene hvor hurtigruten har liggetid på 1 time eller mer. 

Illustrasjonsbilde: Landstrømanlegg for Offshoreskip i Bergen, Robin Strand, NorPhoto AS. 


Tema:  arrangementer , klima