Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Hurtigrutehavnene møter Hurtigruten for å diskutere landstrøm

Jan. 04 2017
Fredag 20. januar arrangerer Norsk Havneforening et møte med Hurtigruten og Hurtigrutehavnene for å diskutere teknisk løsninger på landstrømtilkobling. Bakgrunnen for møtet er at Hurtigruten ønsker en annen teknisk løsning for påkobling enn det som kvalifiserer til landstrømstøtte fra Enova.

Felles teknisk løsning for påkobling i Hurtigrutehavnene

Trondheim Havn og Bergen og Omland Havnevesen (BOH) er i ferd med å bygge landstrømsanlegg for Hurtigruten. Hurtigruten på sin side har forberedt 4 skip for landstrømtilkobling, og vil forberede ytterligere 4 skip i løpet av 2017.

Hovedutfordringene for videre utvikling av landstrøm i Hurtigrutehavnene er avklaring rundt valg av kabelhåndteringssystem samt avklaring av muligheter og krav fra Enova angående finansiering.

Valg av kabelhåndteringssystem er en utfordring fordi Hurtigruten ønsker en automatisert løsning mens Enova krever tradisjonelle landstrømplugger i henhold til IEC80005-3 for å kvalifisere til tildeling av lanstrømstøtte. Et møte mellom Hurtigruten og havnene i Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø i midten av desember 2016 henstilte til Hurtigruten om å beslutte hvilke løsning de ønsket å bruke. Disse havnene er innstilt på at en skal enes om en løsning som er effektiv for Hurtigruten.

Enova også på programmet

I tillegg til Hurtigrutehavnene og Hurtigruten AS vil Enova delta på møtet, og komme med innspill til hvordan de kan bidra til finansieringen av landstrømanleggene.  

Alle Hurtigrutehavnene har blitt tilsendt invitasjon direkte. Primærmålgruppen for møtet er havnene hvor hurtigruten har liggetid på 1 time eller mer. 

Illustrasjonsbilde: Landstrømanlegg for Offshoreskip i Bergen, Robin Strand, NorPhoto AS. 


Tema:  arrangementer , klima