Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Kabotasje en betydelig del av nærskipsfarten

Jan. 08 2017
Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert transportstatistikk for innenlandske transportytelser 2015, og har for første gang inkludert kabotasje (skip i utenlandsk eie som tar oppdrag mellom norske havner). De nye tallene viser at sjøtransport er nesten like stort som veitransport også på innenlandsk transport.

​Statistikken Innenlandske transportytelser har tradisjonelt omfattet innenrikstransporter med kun norskregistrerte transportmidler. I de senere årene er imidlertid en stor andel av transporten langs norskekysten tatt over av fraktefartøyer (skip i leie- og egentransport) registrert i utenlandske registre, såkalt kabotasje. Den tradisjonelle definisjonen i statistikken om kun å ta med norskregistrerte skip gir således ikke et tilstrekkelig bilde av sjøtransportens betydning. SSB melder at de fremover vil publisere tall for godstransport både med og uten kabotasje. 

De har utarbeidet en tidsserie tilbake til 2010. De nye beregningene som nå også omfatter skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og i utenlandske skipsregistre, viser at transportarbeidet mellom havner langs norskekysten var på 19,6 milliarder tonnkilometer i 2015. Dette tilsvarte 94 prosent av transportarbeidet i Norge med både norske og utenlandske lastebiler samme år. Transport utført av skip registrert i NOR utførte alene et transportarbeid på nesten 5,1 milliarder tonnkilometer i 2015. Det tilsvarer en fjerdedel av transportarbeidet utført av norskregistrerte lastebiler i Norge.

Les mer her.​