Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

Kabotasje en betydelig del av nærskipsfarten

Jan. 08 2017
Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert transportstatistikk for innenlandske transportytelser 2015, og har for første gang inkludert kabotasje (skip i utenlandsk eie som tar oppdrag mellom norske havner). De nye tallene viser at sjøtransport er nesten like stort som veitransport også på innenlandsk transport.

​Statistikken Innenlandske transportytelser har tradisjonelt omfattet innenrikstransporter med kun norskregistrerte transportmidler. I de senere årene er imidlertid en stor andel av transporten langs norskekysten tatt over av fraktefartøyer (skip i leie- og egentransport) registrert i utenlandske registre, såkalt kabotasje. Den tradisjonelle definisjonen i statistikken om kun å ta med norskregistrerte skip gir således ikke et tilstrekkelig bilde av sjøtransportens betydning. SSB melder at de fremover vil publisere tall for godstransport både med og uten kabotasje. 

De har utarbeidet en tidsserie tilbake til 2010. De nye beregningene som nå også omfatter skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og i utenlandske skipsregistre, viser at transportarbeidet mellom havner langs norskekysten var på 19,6 milliarder tonnkilometer i 2015. Dette tilsvarte 94 prosent av transportarbeidet i Norge med både norske og utenlandske lastebiler samme år. Transport utført av skip registrert i NOR utførte alene et transportarbeid på nesten 5,1 milliarder tonnkilometer i 2015. Det tilsvarer en fjerdedel av transportarbeidet utført av norskregistrerte lastebiler i Norge.

Les mer her.​