Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Kabotasje en betydelig del av nærskipsfarten

Jan. 08 2017
Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert transportstatistikk for innenlandske transportytelser 2015, og har for første gang inkludert kabotasje (skip i utenlandsk eie som tar oppdrag mellom norske havner). De nye tallene viser at sjøtransport er nesten like stort som veitransport også på innenlandsk transport.

​Statistikken Innenlandske transportytelser har tradisjonelt omfattet innenrikstransporter med kun norskregistrerte transportmidler. I de senere årene er imidlertid en stor andel av transporten langs norskekysten tatt over av fraktefartøyer (skip i leie- og egentransport) registrert i utenlandske registre, såkalt kabotasje. Den tradisjonelle definisjonen i statistikken om kun å ta med norskregistrerte skip gir således ikke et tilstrekkelig bilde av sjøtransportens betydning. SSB melder at de fremover vil publisere tall for godstransport både med og uten kabotasje. 

De har utarbeidet en tidsserie tilbake til 2010. De nye beregningene som nå også omfatter skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og i utenlandske skipsregistre, viser at transportarbeidet mellom havner langs norskekysten var på 19,6 milliarder tonnkilometer i 2015. Dette tilsvarte 94 prosent av transportarbeidet i Norge med både norske og utenlandske lastebiler samme år. Transport utført av skip registrert i NOR utførte alene et transportarbeid på nesten 5,1 milliarder tonnkilometer i 2015. Det tilsvarer en fjerdedel av transportarbeidet utført av norskregistrerte lastebiler i Norge.

Les mer her.​