Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Fagseminaret 2017 går til Hamburg

Jan. 16 2017
Anskaffelser, landstrøm, godsoverføring og byutvikling er noen av stikkordene for årets fagseminar, som skal finne sted i Hamburg 26.-28. april.

Tradisjonen tro blir fagseminaret en faglig begivenhet med både bredde og dybde. Programmet blir satt sammen av foreningens fire faggrupper og sekretariatet. - Vi legger opp til et bredt program hvor deltakerne til en viss grad kan velge hvilke faglige temaer de vil fordype seg i. De nye anskaffelsesreglene som trer i kraft 1. januar 2017 blir ett av temaene, landstrøm et annet.  

- Hamburg er en spennende havneby med mye å tilby. De har en stor havn med flere forbindelser til Norge, spennende byutvikling og et inspirerende havnefaglig miljø. 

- Som vanlig arrangerer vi en uformell get-together kvelden før, altså 26. april. Deretter legger vi opp til fullt program den 27. og vi blir ferdig til lunsj den 28. Programmet for fagseminaret slippes straks, men vi anbefaler alle å sette av datoene med en gang, avslutter Johanne. ​

Tema:  arrangementer