Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

Norsk Havneforening innmeldt i Norsk Forum for Autonome skip

Jan. 17 2017
Norsk Havneforening er det nyeste medlemmet av Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS), en interessegruppe, eller kunnskapskanal for faglig utvikling for personer og organisasjoner som er interessert i temaet autonome skip. - Medlemsskap i NFAS er en fin måte for oss å holde oss orientert om utviklingen rundt autonome skip, og å sette havnenes perspektiver og erfaringer rundt dette på agendaen sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

Initiativet til å etablere NFAS ble tatt av Sjøfartsdirektoratet, Kystverket Norsk Industri og MARINTEK (Nå SINTEF Ocean) våren 2016. Det viste seg å være stor interesse for dette og NFAS ble formelt etablert 4. oktober 2016 i forbindelse med en konferanse om autonome skip holdt i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. Mer enn 110 personer var på konferansen og 30 organisasjoner meldte seg inn i NFAS umiddelbart etter.

The MUNIN Vision

Utgangspunktet for interessegruppen er at helt eller delvis ubemannede (autonome) skip blir en viktig del av fremtidens skipsteknologi og at det er i medlemmenes interesse å arbeide for at Norge skal bli en ledende nasjon innen området. Imidlertid må utvikling og bruk også ta hensyn til samfunnets, organisasjoners og enkeltindividers relevante interesser. Dette betyr blant annet at autonome skip er trygge i bruk, at de er sikre mot sabotasje og fiendtlige angrep og at dagens og fremtidens arbeidstageres interesser blir tilstrekkelig ivaretatt.

Med skip menes her større nyttefartøy som normalt ville måtte registreres i et nasjonalt eller internasjonalt skipsregister. Med autonomt menes at skipet helt eller delvis kan opereres uten direkte tilstedeværelse og inngrep fra mennesker.

Interessegruppens mål er derfor å:

  • styrke samarbeidet mellom brukere, fagmiljø, myndigheter og andre organisasjoner og personer som har interesser innen autonome skip. Dette innebærer blant annet å arrangere konferanser, publikasjoner og kurs. NFAS vil også vedlikeholde web-sider som del av informasjonsspredningen og som felles ressursarkiv;
  • bidra til å utvikle felles norske strategier for utvikling og bruk av autonome skip. Dette gjelder blant annet forsknings- og innovasjonsstrategier, regelverk og godkjenningsprinsipper og nasjonale test og laboratoriefasiliteter;
  • være et felles nasjonalt talerør for utvikling og bruk av autonome skip basert på interessegruppens forutsetninger;
  • styrke det norske miljøets internasjonale kontakt og innflytelse innen området autonome skip. Dette betyr blant annet å bidra til opprettelsen av og deltagelse i internasjonale nettverk av tilsvarende forum.

NFAS blir en norsk organisasjon, men de ønsker også å bygge et nettverk mellom tilsvarende initiativ ellers i Europa for å kunne jobbe for delvis og fullt ubemannede skip på Europeisk og internasjonalt nivå.

Se her for mer info om NFAS. 

Illustrasjonsbilde: Avtale om Tronheimsfjorden som testområde for autonome skip signeres høsten 2016 (Kystverket)