Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

​1,7 millioner kroner til havnesamarbeid

Jan. 18 2017
Bergen og omland havnevesen (BOH) har som prosjektansvarlig mottatt tilsagn om tilskudd på 1,7 millioner kroner i støtte fra Kystverket til å utvikle et digitalt informasjonssystem for håndtering av godsdata.

Prosjektet som er kostnadsregnet til fire millioner kroner er et samarbeid mellom havnene i Bergen, Arendal, Brønnøysund, Grenland, Kristiansand, Harstad og Hammerfest. Målet for prosjektet er å effektivisere havnenes og transportørenes tidsbruk til rapportering av godsdata. 

Store besparelser

I dag rapporteres og registreres gods som lastes og losses i havnene stort sett manuelt, noe som er både tungvint, ressurskrevende og gir en del utfordringer som feil i datagrunnlaget og dobbelregistrering av data. 

- At laste- og losseinformasjonen nå blir digitalisert betyr enorme besparelser. Elektronisk datafangst av gods fra transportør til havn, gjør at administrasjon av godsdata mellom aktørene tar betydelig mindre tid, øker datakvalitet og reduserer kostnader, sier prosjektleder Stein Hauge i BOH.

Tilskuddsordningen for havnesamarbeid er rettet mot havnesamarbeid som har til formål å øke andelen av gods som fraktes på sjø.

Godt prosjekt

- For å oppnå mer gods på sjø må sjøtransportens konkurranseevne styrkes. Samarbeidsløsninger som gir bedre transportkvalitet og reduserte kostnader for brukerne vil kunne bidra til en samlet sett mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, sier avdelingsdirektør i Kystverket, Svein Martin Tønnessen. Dette prosjektet mener vi er i tråd med ordningens hensikt, og vi har derfor bevilget midler til prosjektet.

- Vi har jobbet lenge for å få til dette, og går nå i gang med å involvere de store godsaktørene i havnene, forteller Stein Hauge. Han håper på sikt at flere havner blir med på samarbeidet om å effektivisere rapporteringen av godsdata.