Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Enova lyser ut tilskudd til landstrøm - åpner for hurtigtilkoblinger

Jan. 30 2017
Enova har lyst ut landstrømkonkurranse for tredje gang. Nytt for denne utlysningen er at Enova åpner for hurtigtilkoblinger utenfor standard-løsningen dersom bruken av disse kan særlig begrunnes. Denne muligheten betyr at havner nå kan få tilskudd for å bygge ut landstrømanlegg for Hurtigruten.
20. januar arrangerte Norsk Havneforening, i samarbeid med Bergen og Omland havnevesen, et møte mellom hurtigrutehavnene, Enova, og Hurtigruten ASA. Bakgrunnen for møtet var at Hurtigruten ikke ønsket å bruke standard-løsningen på landstrømtilkobling, som tidligere var et kriterie for å få landstrømstøtte fra Enova.

Standard-tilkoblingen byr på to utfordringer for Hurtigruten; Den tar opp et for stort areal om bord, og tilkoblingsprosessen blir for krevende - den krever to matroser og 20 minutter per av- og påkobling. På møtet 20. januar kunne Hurtigruten melde at de ønsket landstrøm-tilkoblingen NG3, som kan opereres av en matros, tar få minutter per av- og påkobling, og som har et vesentlig mindre fotavtrykk om bord på skipet.  Enova var til stede på møtet, og fikk en tydelig anmodning fra deltakerne om å vurdere å tillate plugger utenfor standarden i tilskuddsprosjekter.

Enova har lyttet til denne anmodningen. Fra Enovas landstrømsutlysning kan man nå lese: ​Hurtigkoblinger er i dag ikke spesifikt omtalt i standardene, men kan være avgjørende for å få godt utbytte av et landstrømanlegg til skip med korte anløp. Dersom anlegg skal betjene rutegående samband, og det kan begrunnes at spesialtilpassede hurtigkoblinger utenfor standardene vil gi økt bruk og reduserte kostnader for havnene uten å påvirke sikkerhet og pålitelighet negativt, kan også disse aksepteres. Behovet for løsninger utenfor standard må særlig begrunnes, og dokumentasjonskrav knyttet til sikkerhet og pålitelighet vil øke.


Illustrasjonsbilde: Landstrømanlegg for Offshoreskip i Bergen, Robin Strand, NorPhoto AS.