Aktuelt
02.05.18
Ny søknadsrunde for tilskudd til havnesamarbeid

Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.
02.05.18
Norske Havner etablerer unik møteplass på Arendalsuken

Norske Havner har leid inn skoleskipet Sørlandet under hele Arendalsuka, og vil få en sentral plassering i hjertet av Arendal-by. - Vi ønsker å fylle skipet med masse aktivitet innenfor temaene samferdsel og maritim næring, sier prosjektleder Mathias Bernander.
02.05.18
Feiret 100 år på Fagseminaret 2018

17-19 april gikk Fagseminaret 2018 av stabelen. Med 120 deltakere, 33 havner representert og hele 9 fagsesjoner arrangert av foreningens nettverk og faggrupper i tillegg til plenumssesjonen dag 1 var Fagseminaret 2018. – Det var fantastisk å feire foreningens jubileum sammen med så mange engasjerte og dedikerte havnefolk, sier prosjektleder for fagseminaret, Johanne Solheim.
Sjekk ruter på:

Enova lyser ut tilskudd til landstrøm - åpner for hurtigtilkoblinger

Jan. 30 2017
Enova har lyst ut landstrømkonkurranse for tredje gang. Nytt for denne utlysningen er at Enova åpner for hurtigtilkoblinger utenfor standard-løsningen dersom bruken av disse kan særlig begrunnes. Denne muligheten betyr at havner nå kan få tilskudd for å bygge ut landstrømanlegg for Hurtigruten.
20. januar arrangerte Norsk Havneforening, i samarbeid med Bergen og Omland havnevesen, et møte mellom hurtigrutehavnene, Enova, og Hurtigruten ASA. Bakgrunnen for møtet var at Hurtigruten ikke ønsket å bruke standard-løsningen på landstrømtilkobling, som tidligere var et kriterie for å få landstrømstøtte fra Enova.

Standard-tilkoblingen byr på to utfordringer for Hurtigruten; Den tar opp et for stort areal om bord, og tilkoblingsprosessen blir for krevende - den krever to matroser og 20 minutter per av- og påkobling. På møtet 20. januar kunne Hurtigruten melde at de ønsket landstrøm-tilkoblingen NG3, som kan opereres av en matros, tar få minutter per av- og påkobling, og som har et vesentlig mindre fotavtrykk om bord på skipet.  Enova var til stede på møtet, og fikk en tydelig anmodning fra deltakerne om å vurdere å tillate plugger utenfor standarden i tilskuddsprosjekter.

Enova har lyttet til denne anmodningen. Fra Enovas landstrømsutlysning kan man nå lese: ​Hurtigkoblinger er i dag ikke spesifikt omtalt i standardene, men kan være avgjørende for å få godt utbytte av et landstrømanlegg til skip med korte anløp. Dersom anlegg skal betjene rutegående samband, og det kan begrunnes at spesialtilpassede hurtigkoblinger utenfor standardene vil gi økt bruk og reduserte kostnader for havnene uten å påvirke sikkerhet og pålitelighet negativt, kan også disse aksepteres. Behovet for løsninger utenfor standard må særlig begrunnes, og dokumentasjonskrav knyttet til sikkerhet og pålitelighet vil øke.


Illustrasjonsbilde: Landstrømanlegg for Offshoreskip i Bergen, Robin Strand, NorPhoto AS.