Aktuelt
02.05.18
Ny søknadsrunde for tilskudd til havnesamarbeid

Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.
02.05.18
Norske Havner etablerer unik møteplass på Arendalsuken

Norske Havner har leid inn skoleskipet Sørlandet under hele Arendalsuka, og vil få en sentral plassering i hjertet av Arendal-by. - Vi ønsker å fylle skipet med masse aktivitet innenfor temaene samferdsel og maritim næring, sier prosjektleder Mathias Bernander.
02.05.18
Feiret 100 år på Fagseminaret 2018

17-19 april gikk Fagseminaret 2018 av stabelen. Med 120 deltakere, 33 havner representert og hele 9 fagsesjoner arrangert av foreningens nettverk og faggrupper i tillegg til plenumssesjonen dag 1 var Fagseminaret 2018. – Det var fantastisk å feire foreningens jubileum sammen med så mange engasjerte og dedikerte havnefolk, sier prosjektleder for fagseminaret, Johanne Solheim.
Sjekk ruter på:

14 prosjekter fikk tilskudd for havnesamarbeid

Feb. 01 2017
– Det ble totalt mottatt 15 søknader hvorav 14 er innvilget. Totalt ble det søkt om 10 524 800 kroner. Av dette er 7,9 mill. kroner innvilget og fordelt mellom 14 prosjekter. Fordelingen av midler strekker seg fra 200 000 kroner til 1, 7 mill. kroner per prosjekt, opplyser seniorrådgiver Erika M. Støylen i Kystverket.

​Kystverkets tilskudd til havnesamarbeid skal bidra til mer gods på sjø ved å styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom økt transportkvalitet og / eller reduserte priser. Søknadsfristen til årets tilsagn var 20. november 2016, og 15 havner søkte.

Etter at tildelingen er ferdig gjenstår det inntil 2,1 mill. Midlene vil lyses ut på nytt innen kort tid på ordningens hjemmeside kystverket.no/tilskuddhavnesamarbeid​ 

Kystverket melder at disse prosjekttypene kan motta støtte:

 • Styrking av kompetanse innen logistikk, transport og/eller markedsføring.
 • Avtaler om felles bruk av infrastruktur eller system.
 • Juridiske, organisatoriske og økonomiske vurderingar som avgjerdsgrunnlag for:
  • Sammenslåing av havnene,
  • Etablering av IKS og/eller
  • Etablering av fellesfunksjoner.

Kystverket vurderer prosjektene ut fra hvordan de bidrar til mer gods på sjø.

Følgende havner fikk tilskudd (beløp i parantes etter havnen):

 • Bergen og omland havnevesen (kr. 1 718 600)
 • Bodø Havn KF (kr. 300 000)
 • Borg Havn IKS (kr. 660 000)
 • Hadsel Havn KF (kr. 750 000)
 • Hammerfest Havn KF (kr. 200 000)
 • Kvalsund kommune (kr. 242 000)
 • Kvinesdal Kommune (kr. 521 000)
 • Mo i Rana Havn KF (kr. 800 000)
 • Narvik Havn KF (kr. 462 500)
 • Nord-Trøndelag Rørvik havn IKS (kr. 551 000)
 • Oslo Havn KF (kr. 200 000)
 • Stord kommune (kr. 812 500)
 • Vekst i Grenland IKS (kr. 265 000)
 • Vestvågøy kommune (kr. 400 000)