Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

14 prosjekter fikk tilskudd for havnesamarbeid

Feb. 01 2017
– Det ble totalt mottatt 15 søknader hvorav 14 er innvilget. Totalt ble det søkt om 10 524 800 kroner. Av dette er 7,9 mill. kroner innvilget og fordelt mellom 14 prosjekter. Fordelingen av midler strekker seg fra 200 000 kroner til 1, 7 mill. kroner per prosjekt, opplyser seniorrådgiver Erika M. Støylen i Kystverket.

​Kystverkets tilskudd til havnesamarbeid skal bidra til mer gods på sjø ved å styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom økt transportkvalitet og / eller reduserte priser. Søknadsfristen til årets tilsagn var 20. november 2016, og 15 havner søkte.

Etter at tildelingen er ferdig gjenstår det inntil 2,1 mill. Midlene vil lyses ut på nytt innen kort tid på ordningens hjemmeside kystverket.no/tilskuddhavnesamarbeid​ 

Kystverket melder at disse prosjekttypene kan motta støtte:

 • Styrking av kompetanse innen logistikk, transport og/eller markedsføring.
 • Avtaler om felles bruk av infrastruktur eller system.
 • Juridiske, organisatoriske og økonomiske vurderingar som avgjerdsgrunnlag for:
  • Sammenslåing av havnene,
  • Etablering av IKS og/eller
  • Etablering av fellesfunksjoner.

Kystverket vurderer prosjektene ut fra hvordan de bidrar til mer gods på sjø.

Følgende havner fikk tilskudd (beløp i parantes etter havnen):

 • Bergen og omland havnevesen (kr. 1 718 600)
 • Bodø Havn KF (kr. 300 000)
 • Borg Havn IKS (kr. 660 000)
 • Hadsel Havn KF (kr. 750 000)
 • Hammerfest Havn KF (kr. 200 000)
 • Kvalsund kommune (kr. 242 000)
 • Kvinesdal Kommune (kr. 521 000)
 • Mo i Rana Havn KF (kr. 800 000)
 • Narvik Havn KF (kr. 462 500)
 • Nord-Trøndelag Rørvik havn IKS (kr. 551 000)
 • Oslo Havn KF (kr. 200 000)
 • Stord kommune (kr. 812 500)
 • Vekst i Grenland IKS (kr. 265 000)
 • Vestvågøy kommune (kr. 400 000)