Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Høydepunkt fra Haugesundkonferansens dag 1

Feb. 06 2017
230 deltakere fra maritime norge er samlet i Haugesund for den årlige Haugesundkonferansen 7.- 8. februar. - Fokus i år er å se mulighetene. Maritim næring er i en brytningstid med konsolideringer og nytenkning, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening, som har sittet i programkomiteen til konferansen. Vi har notert oss noen av høydepunktene fra konferansens første dag.

​Konferansen første foredragsholder var Magne Rommetveit, stortingsrepresentant for AP. Han hadde fokus på hvordan havet kan utnyttes best mulig. Han og AP vil sette av betydelig med ressurser til havner og havneutvikling. - Det er gledelig at Rommetveit signaliserer støtte til utbygging av offentlig infrastruktur som for eksempel kaiinvesteringer, sier Litsheim.

Steinar Madsen, administerende direktør i Risavika Havn hildt et innlegg om modeller for allianser og konsolidering i havne-Norge. Han fremhevet betydningen av havnesamarbeid og det offentliges rolle for å bedre konkurranseevnen til sjøtransport.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik kunne melde at Kystverket er fornøyd med de midler de får gjennom NTP og statsbudsjettet. - Det blir for passivt med de utfordringer vi står overfor i forhold til sjøtransportens konkurransesituasjonen med vei, kommenterer Litsheim.

Om konferansen

Haugesundonferansen tar opp aktuelle tema i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling samt sjøsikkerhet og beredskap.

Se hele programmet her. ​