Aktuelt
02.05.18
Ny søknadsrunde for tilskudd til havnesamarbeid

Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.
02.05.18
Norske Havner etablerer unik møteplass på Arendalsuken

Norske Havner har leid inn skoleskipet Sørlandet under hele Arendalsuka, og vil få en sentral plassering i hjertet av Arendal-by. - Vi ønsker å fylle skipet med masse aktivitet innenfor temaene samferdsel og maritim næring, sier prosjektleder Mathias Bernander.
02.05.18
Feiret 100 år på Fagseminaret 2018

17-19 april gikk Fagseminaret 2018 av stabelen. Med 120 deltakere, 33 havner representert og hele 9 fagsesjoner arrangert av foreningens nettverk og faggrupper i tillegg til plenumssesjonen dag 1 var Fagseminaret 2018. – Det var fantastisk å feire foreningens jubileum sammen med så mange engasjerte og dedikerte havnefolk, sier prosjektleder for fagseminaret, Johanne Solheim.
Sjekk ruter på:

Høydepunkt fra Haugesundkonferansens dag 1

Feb. 06 2017
230 deltakere fra maritime norge er samlet i Haugesund for den årlige Haugesundkonferansen 7.- 8. februar. - Fokus i år er å se mulighetene. Maritim næring er i en brytningstid med konsolideringer og nytenkning, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening, som har sittet i programkomiteen til konferansen. Vi har notert oss noen av høydepunktene fra konferansens første dag.

​Konferansen første foredragsholder var Magne Rommetveit, stortingsrepresentant for AP. Han hadde fokus på hvordan havet kan utnyttes best mulig. Han og AP vil sette av betydelig med ressurser til havner og havneutvikling. - Det er gledelig at Rommetveit signaliserer støtte til utbygging av offentlig infrastruktur som for eksempel kaiinvesteringer, sier Litsheim.

Steinar Madsen, administerende direktør i Risavika Havn hildt et innlegg om modeller for allianser og konsolidering i havne-Norge. Han fremhevet betydningen av havnesamarbeid og det offentliges rolle for å bedre konkurranseevnen til sjøtransport.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik kunne melde at Kystverket er fornøyd med de midler de får gjennom NTP og statsbudsjettet. - Det blir for passivt med de utfordringer vi står overfor i forhold til sjøtransportens konkurransesituasjonen med vei, kommenterer Litsheim.

Om konferansen

Haugesundonferansen tar opp aktuelle tema i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling samt sjøsikkerhet og beredskap.

Se hele programmet her. ​