Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Høydepunkt fra Haugesundkonferansens dag 1

Feb. 06 2017
230 deltakere fra maritime norge er samlet i Haugesund for den årlige Haugesundkonferansen 7.- 8. februar. - Fokus i år er å se mulighetene. Maritim næring er i en brytningstid med konsolideringer og nytenkning, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening, som har sittet i programkomiteen til konferansen. Vi har notert oss noen av høydepunktene fra konferansens første dag.

​Konferansen første foredragsholder var Magne Rommetveit, stortingsrepresentant for AP. Han hadde fokus på hvordan havet kan utnyttes best mulig. Han og AP vil sette av betydelig med ressurser til havner og havneutvikling. - Det er gledelig at Rommetveit signaliserer støtte til utbygging av offentlig infrastruktur som for eksempel kaiinvesteringer, sier Litsheim.

Steinar Madsen, administerende direktør i Risavika Havn hildt et innlegg om modeller for allianser og konsolidering i havne-Norge. Han fremhevet betydningen av havnesamarbeid og det offentliges rolle for å bedre konkurranseevnen til sjøtransport.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik kunne melde at Kystverket er fornøyd med de midler de får gjennom NTP og statsbudsjettet. - Det blir for passivt med de utfordringer vi står overfor i forhold til sjøtransportens konkurransesituasjonen med vei, kommenterer Litsheim.

Om konferansen

Haugesundonferansen tar opp aktuelle tema i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling samt sjøsikkerhet og beredskap.

Se hele programmet her. ​