Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Høydepunkt fra Haugesundkonferansens dag 1

Feb. 06 2017
230 deltakere fra maritime norge er samlet i Haugesund for den årlige Haugesundkonferansen 7.- 8. februar. - Fokus i år er å se mulighetene. Maritim næring er i en brytningstid med konsolideringer og nytenkning, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening, som har sittet i programkomiteen til konferansen. Vi har notert oss noen av høydepunktene fra konferansens første dag.

​Konferansen første foredragsholder var Magne Rommetveit, stortingsrepresentant for AP. Han hadde fokus på hvordan havet kan utnyttes best mulig. Han og AP vil sette av betydelig med ressurser til havner og havneutvikling. - Det er gledelig at Rommetveit signaliserer støtte til utbygging av offentlig infrastruktur som for eksempel kaiinvesteringer, sier Litsheim.

Steinar Madsen, administerende direktør i Risavika Havn hildt et innlegg om modeller for allianser og konsolidering i havne-Norge. Han fremhevet betydningen av havnesamarbeid og det offentliges rolle for å bedre konkurranseevnen til sjøtransport.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik kunne melde at Kystverket er fornøyd med de midler de får gjennom NTP og statsbudsjettet. - Det blir for passivt med de utfordringer vi står overfor i forhold til sjøtransportens konkurransesituasjonen med vei, kommenterer Litsheim.

Om konferansen

Haugesundonferansen tar opp aktuelle tema i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling samt sjøsikkerhet og beredskap.

Se hele programmet her. ​