Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

Høydepunkt fra Haugesundkonferansens dag 1

Feb. 06 2017
230 deltakere fra maritime norge er samlet i Haugesund for den årlige Haugesundkonferansen 7.- 8. februar. - Fokus i år er å se mulighetene. Maritim næring er i en brytningstid med konsolideringer og nytenkning, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening, som har sittet i programkomiteen til konferansen. Vi har notert oss noen av høydepunktene fra konferansens første dag.

​Konferansen første foredragsholder var Magne Rommetveit, stortingsrepresentant for AP. Han hadde fokus på hvordan havet kan utnyttes best mulig. Han og AP vil sette av betydelig med ressurser til havner og havneutvikling. - Det er gledelig at Rommetveit signaliserer støtte til utbygging av offentlig infrastruktur som for eksempel kaiinvesteringer, sier Litsheim.

Steinar Madsen, administerende direktør i Risavika Havn hildt et innlegg om modeller for allianser og konsolidering i havne-Norge. Han fremhevet betydningen av havnesamarbeid og det offentliges rolle for å bedre konkurranseevnen til sjøtransport.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik kunne melde at Kystverket er fornøyd med de midler de får gjennom NTP og statsbudsjettet. - Det blir for passivt med de utfordringer vi står overfor i forhold til sjøtransportens konkurransesituasjonen med vei, kommenterer Litsheim.

Om konferansen

Haugesundonferansen tar opp aktuelle tema i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling samt sjøsikkerhet og beredskap.

Se hele programmet her. ​