Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Havner og gassselskaper samlet på Gardermoen for å diskutere LNG

Feb. 15 2017
Norsk Havneforening arrangerte en LNG-workshop 16. februar. - Vi ville komme nærmere innpå hvilke drivere som ligger bak utviklingen av LNG som maritimt drivstoff i Norge i dag, sier Johanne Solheim, rådgiver i Norsk Havneforening. - Derfor inviterte vi en rekke nøkkelpersoner fra bransjen og fra havne-Norge som kan si oss noe om markedssituasjonen og rammevilkårene.

Norsk Havneforening deltok i prosjektet Norskekysten LNG, som leverte sluttrapport høsten 2015. Her ble det lagt frem et kart over eksisterende og kommende LNG-bunkringsanlegg i norske havner. Workshopen ble arrangert som et oppfølging av dette prosjektet. 

I den første delen av programmet var en rekke nøkkelpersoner fra bransjen invitert til å gi en status quo. Tore Woll fra Energigass Norge presenterte utviklingen i markedet siden prosjektet Norskekysten LNG leverte sluttrapport høsten 2015. Kjetil Martinsen fra DNV GL presenterte markedet for LNG i havner. Lasse Karlsen fra Sjøfartsdirektoratet presenterte norsk og internasjonalt regelverk rundt LNG, og Trond Carlsen fra DSB presenterte den nye veiledningen for bunkring av LNG i havn. I tillegg holdt Carl Johan Hatteland fra Oslo Havn KF et innlegg om energiknutepunkt i havn.

- Etter at innlederne la frem status la vi opp til selve workshopen. Deltakerhavnene holdt korte innlegg om sine caser, og så diskuterte vi de viktigste problemstillingene som havne-Norge står overfor. Det ser ut til at LNG-markedet vil vokse i årene som kommer, selv om fokuset blant myndighetene er fokusert på nullutslippsløsninger. Blant de største utfordringene finner vi usikre rammevilkår, og tilpasning av sikkerhetsreglementet til praktiske havneforhold. Det vil være forskjeller mellom havnene, men det vil også være muligheter for å samarbeide for å finne gode, praktiske løsninger for bunkring av LNG, fortsetter Johanne. 

Deltakerne kom fra havne-Norge, gass-sektoren, fylkeskommune og kunnskapssektoren.