Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Havner og gassselskaper samlet på Gardermoen for å diskutere LNG

Feb. 15 2017
Norsk Havneforening arrangerte en LNG-workshop 16. februar. - Vi ville komme nærmere innpå hvilke drivere som ligger bak utviklingen av LNG som maritimt drivstoff i Norge i dag, sier Johanne Solheim, rådgiver i Norsk Havneforening. - Derfor inviterte vi en rekke nøkkelpersoner fra bransjen og fra havne-Norge som kan si oss noe om markedssituasjonen og rammevilkårene.

Norsk Havneforening deltok i prosjektet Norskekysten LNG, som leverte sluttrapport høsten 2015. Her ble det lagt frem et kart over eksisterende og kommende LNG-bunkringsanlegg i norske havner. Workshopen ble arrangert som et oppfølging av dette prosjektet. 

I den første delen av programmet var en rekke nøkkelpersoner fra bransjen invitert til å gi en status quo. Tore Woll fra Energigass Norge presenterte utviklingen i markedet siden prosjektet Norskekysten LNG leverte sluttrapport høsten 2015. Kjetil Martinsen fra DNV GL presenterte markedet for LNG i havner. Lasse Karlsen fra Sjøfartsdirektoratet presenterte norsk og internasjonalt regelverk rundt LNG, og Trond Carlsen fra DSB presenterte den nye veiledningen for bunkring av LNG i havn. I tillegg holdt Carl Johan Hatteland fra Oslo Havn KF et innlegg om energiknutepunkt i havn.

- Etter at innlederne la frem status la vi opp til selve workshopen. Deltakerhavnene holdt korte innlegg om sine caser, og så diskuterte vi de viktigste problemstillingene som havne-Norge står overfor. Det ser ut til at LNG-markedet vil vokse i årene som kommer, selv om fokuset blant myndighetene er fokusert på nullutslippsløsninger. Blant de største utfordringene finner vi usikre rammevilkår, og tilpasning av sikkerhetsreglementet til praktiske havneforhold. Det vil være forskjeller mellom havnene, men det vil også være muligheter for å samarbeide for å finne gode, praktiske løsninger for bunkring av LNG, fortsetter Johanne. 

Deltakerne kom fra havne-Norge, gass-sektoren, fylkeskommune og kunnskapssektoren.