Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Autonomi, sikkerhet og kommunikasjon

Feb. 16 2017
Dette var temaene som ble tatt opp på et møte i Norsk Forum for Autonome skip i Trondheim denne uken.

- Det har vært mye fokus på digitalisering og autonomi de senere år, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk havneforening. - EL. Kommunikasjon og systemene rundt dette vil være helt avgjørende for autonome skip. Vi er i en spennende utvikling og det som skjer, skjer med rekordfart. Her venter vi en ketchup-effekt, når det først kommer, så kommer det skikkelig!

Norsk Havneforening meldte seg inn i NFAS i vinter, først og fremst for å være oppdatert på utviklingen rundt autonome skip, og for å sette havnenes perspektiver og erfaringer rundt dette på agendaen. 

- Autonomi og digitalisering vil bety endring i hele transportsystemet. Havn som utgjør navet her vil bli en sentral del av dette, sier Litsheim.