Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Autonomi, sikkerhet og kommunikasjon

Feb. 16 2017
Dette var temaene som ble tatt opp på et møte i Norsk Forum for Autonome skip i Trondheim denne uken.

- Det har vært mye fokus på digitalisering og autonomi de senere år, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk havneforening. - EL. Kommunikasjon og systemene rundt dette vil være helt avgjørende for autonome skip. Vi er i en spennende utvikling og det som skjer, skjer med rekordfart. Her venter vi en ketchup-effekt, når det først kommer, så kommer det skikkelig!

Norsk Havneforening meldte seg inn i NFAS i vinter, først og fremst for å være oppdatert på utviklingen rundt autonome skip, og for å sette havnenes perspektiver og erfaringer rundt dette på agendaen. 

- Autonomi og digitalisering vil bety endring i hele transportsystemet. Havn som utgjør navet her vil bli en sentral del av dette, sier Litsheim.