Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Autonomi, sikkerhet og kommunikasjon

Feb. 16 2017
Dette var temaene som ble tatt opp på et møte i Norsk Forum for Autonome skip i Trondheim denne uken.

- Det har vært mye fokus på digitalisering og autonomi de senere år, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk havneforening. - EL. Kommunikasjon og systemene rundt dette vil være helt avgjørende for autonome skip. Vi er i en spennende utvikling og det som skjer, skjer med rekordfart. Her venter vi en ketchup-effekt, når det først kommer, så kommer det skikkelig!

Norsk Havneforening meldte seg inn i NFAS i vinter, først og fremst for å være oppdatert på utviklingen rundt autonome skip, og for å sette havnenes perspektiver og erfaringer rundt dette på agendaen. 

- Autonomi og digitalisering vil bety endring i hele transportsystemet. Havn som utgjør navet her vil bli en sentral del av dette, sier Litsheim.