Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Shipping betyr mye for EU-økonomien melder ECSA

Mar. 02 2017
European Community Shipowners Association (ECSA) kan melde at den Europeiske shippingindustrien sysselsatt 640 000 direkte, og bidro med 57 milliarder euro til EUs BNP i 2015.

​Legger man til hele forsyningskjeden og indirekte effekter av sysselsettingen bidrar shippingsektoren til en sysselsetting av 2,1 millioner mennesker og en BNP på 140 milliarder euro.

Dette er nøkkelfunnene i en rapport av Oxford Economics for ECSA. Hver medarbeider bidrar med 89 000 euro, som gir en produktivitet over EU-gjennomsnittet.

- De siste tallene fra Oxford Economics understreker at shippingsektoren er en solid bidragsyter til europeisk vekst og arbeidsmarked, sier Patrik Verhoeven, generalsekretær i ECSA. - Sammenlignet med 2013-tallene ser vi en beskjeden vekst både i sysselsetting og verdiskapning.​