Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Shipping betyr mye for EU-økonomien melder ECSA

Mar. 02 2017
European Community Shipowners Association (ECSA) kan melde at den Europeiske shippingindustrien sysselsatt 640 000 direkte, og bidro med 57 milliarder euro til EUs BNP i 2015.

​Legger man til hele forsyningskjeden og indirekte effekter av sysselsettingen bidrar shippingsektoren til en sysselsetting av 2,1 millioner mennesker og en BNP på 140 milliarder euro.

Dette er nøkkelfunnene i en rapport av Oxford Economics for ECSA. Hver medarbeider bidrar med 89 000 euro, som gir en produktivitet over EU-gjennomsnittet.

- De siste tallene fra Oxford Economics understreker at shippingsektoren er en solid bidragsyter til europeisk vekst og arbeidsmarked, sier Patrik Verhoeven, generalsekretær i ECSA. - Sammenlignet med 2013-tallene ser vi en beskjeden vekst både i sysselsetting og verdiskapning.​