Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Shipping betyr mye for EU-økonomien melder ECSA

Mar. 02 2017
European Community Shipowners Association (ECSA) kan melde at den Europeiske shippingindustrien sysselsatt 640 000 direkte, og bidro med 57 milliarder euro til EUs BNP i 2015.

​Legger man til hele forsyningskjeden og indirekte effekter av sysselsettingen bidrar shippingsektoren til en sysselsetting av 2,1 millioner mennesker og en BNP på 140 milliarder euro.

Dette er nøkkelfunnene i en rapport av Oxford Economics for ECSA. Hver medarbeider bidrar med 89 000 euro, som gir en produktivitet over EU-gjennomsnittet.

- De siste tallene fra Oxford Economics understreker at shippingsektoren er en solid bidragsyter til europeisk vekst og arbeidsmarked, sier Patrik Verhoeven, generalsekretær i ECSA. - Sammenlignet med 2013-tallene ser vi en beskjeden vekst både i sysselsetting og verdiskapning.​