Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Nordisk havnemøte i Helsinki

Mar. 15 2017
Denne uken hadde de nordiske havneorganisasjonene sitt årlige møte i Helsinki.​ - Et sentralt tema på møtet var den nylig vedtatte Port regulation som medlemsstatene og Norge skal implementere innen to års tid, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

- Det er 19 områder hvor de enkelte land selv må ta stilling til hvordan bestemmelsene skal utformes og forstås, fortsetter han. - Regelverket ansees ikke å ha stor betydning for nordiske havner, da mye av dette med åpenhet og markedsadgang allerede følger av annen lovgivning. Områder som cargo-handling og passasjertrafikk er ikke omfattet av forordningen.

- Vi kunne orientere de nordiske havnene om insentivordningen for godsoverføring. Dette har ført til at Sveriges Hamnar nå jobber med svenske styresmakter om å få på plass en tilsvarende ordning i Sverige, fortsetter Litsheim. - Dette viser at gode relasjoner i Norden er viktig for å sikre bedre ordninger for de som velger sjøtransport. Tilskuddet vil da ikke stoppe ved Svinesund, men gå helt ned gjennom sør-Sverige.

Andre viktige temaer som ble diskutert og som har en felles nordisk interesse er miljøtiltak (Zero Vision tool), Ten-T system, CEF-midler og farledsavgifter.

- Hva som gjøres for å øke sjøtransportens konkurransekraft blir et sentralt tema for den store Hamndagen som avholdes 6 april. Her vil Norsk Havneforening presentere hva som skjer hos oss og delta i debatten med svenske havner og transportministeren i Sverige, avslutter Litsheim.

Se her for program til den svenske Hamndagen.​