Aktuelt
02.05.18
Ny søknadsrunde for tilskudd til havnesamarbeid

Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.
02.05.18
Norske Havner etablerer unik møteplass på Arendalsuken

Norske Havner har leid inn skoleskipet Sørlandet under hele Arendalsuka, og vil få en sentral plassering i hjertet av Arendal-by. - Vi ønsker å fylle skipet med masse aktivitet innenfor temaene samferdsel og maritim næring, sier prosjektleder Mathias Bernander.
02.05.18
Feiret 100 år på Fagseminaret 2018

17-19 april gikk Fagseminaret 2018 av stabelen. Med 120 deltakere, 33 havner representert og hele 9 fagsesjoner arrangert av foreningens nettverk og faggrupper i tillegg til plenumssesjonen dag 1 var Fagseminaret 2018. – Det var fantastisk å feire foreningens jubileum sammen med så mange engasjerte og dedikerte havnefolk, sier prosjektleder for fagseminaret, Johanne Solheim.
Sjekk ruter på:

Nordisk havnemøte i Helsinki

Mar. 15 2017
Denne uken hadde de nordiske havneorganisasjonene sitt årlige møte i Helsinki.​ - Et sentralt tema på møtet var den nylig vedtatte Port regulation som medlemsstatene og Norge skal implementere innen to års tid, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

- Det er 19 områder hvor de enkelte land selv må ta stilling til hvordan bestemmelsene skal utformes og forstås, fortsetter han. - Regelverket ansees ikke å ha stor betydning for nordiske havner, da mye av dette med åpenhet og markedsadgang allerede følger av annen lovgivning. Områder som cargo-handling og passasjertrafikk er ikke omfattet av forordningen.

- Vi kunne orientere de nordiske havnene om insentivordningen for godsoverføring. Dette har ført til at Sveriges Hamnar nå jobber med svenske styresmakter om å få på plass en tilsvarende ordning i Sverige, fortsetter Litsheim. - Dette viser at gode relasjoner i Norden er viktig for å sikre bedre ordninger for de som velger sjøtransport. Tilskuddet vil da ikke stoppe ved Svinesund, men gå helt ned gjennom sør-Sverige.

Andre viktige temaer som ble diskutert og som har en felles nordisk interesse er miljøtiltak (Zero Vision tool), Ten-T system, CEF-midler og farledsavgifter.

- Hva som gjøres for å øke sjøtransportens konkurransekraft blir et sentralt tema for den store Hamndagen som avholdes 6 april. Her vil Norsk Havneforening presentere hva som skjer hos oss og delta i debatten med svenske havner og transportministeren i Sverige, avslutter Litsheim.

Se her for program til den svenske Hamndagen.​