Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Nordisk havnemøte i Helsinki

Mar. 15 2017
Denne uken hadde de nordiske havneorganisasjonene sitt årlige møte i Helsinki.​ - Et sentralt tema på møtet var den nylig vedtatte Port regulation som medlemsstatene og Norge skal implementere innen to års tid, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

- Det er 19 områder hvor de enkelte land selv må ta stilling til hvordan bestemmelsene skal utformes og forstås, fortsetter han. - Regelverket ansees ikke å ha stor betydning for nordiske havner, da mye av dette med åpenhet og markedsadgang allerede følger av annen lovgivning. Områder som cargo-handling og passasjertrafikk er ikke omfattet av forordningen.

- Vi kunne orientere de nordiske havnene om insentivordningen for godsoverføring. Dette har ført til at Sveriges Hamnar nå jobber med svenske styresmakter om å få på plass en tilsvarende ordning i Sverige, fortsetter Litsheim. - Dette viser at gode relasjoner i Norden er viktig for å sikre bedre ordninger for de som velger sjøtransport. Tilskuddet vil da ikke stoppe ved Svinesund, men gå helt ned gjennom sør-Sverige.

Andre viktige temaer som ble diskutert og som har en felles nordisk interesse er miljøtiltak (Zero Vision tool), Ten-T system, CEF-midler og farledsavgifter.

- Hva som gjøres for å øke sjøtransportens konkurransekraft blir et sentralt tema for den store Hamndagen som avholdes 6 april. Her vil Norsk Havneforening presentere hva som skjer hos oss og delta i debatten med svenske havner og transportministeren i Sverige, avslutter Litsheim.

Se her for program til den svenske Hamndagen.​