Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Nordisk havnemøte i Helsinki

Mar. 15 2017
Denne uken hadde de nordiske havneorganisasjonene sitt årlige møte i Helsinki.​ - Et sentralt tema på møtet var den nylig vedtatte Port regulation som medlemsstatene og Norge skal implementere innen to års tid, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

- Det er 19 områder hvor de enkelte land selv må ta stilling til hvordan bestemmelsene skal utformes og forstås, fortsetter han. - Regelverket ansees ikke å ha stor betydning for nordiske havner, da mye av dette med åpenhet og markedsadgang allerede følger av annen lovgivning. Områder som cargo-handling og passasjertrafikk er ikke omfattet av forordningen.

- Vi kunne orientere de nordiske havnene om insentivordningen for godsoverføring. Dette har ført til at Sveriges Hamnar nå jobber med svenske styresmakter om å få på plass en tilsvarende ordning i Sverige, fortsetter Litsheim. - Dette viser at gode relasjoner i Norden er viktig for å sikre bedre ordninger for de som velger sjøtransport. Tilskuddet vil da ikke stoppe ved Svinesund, men gå helt ned gjennom sør-Sverige.

Andre viktige temaer som ble diskutert og som har en felles nordisk interesse er miljøtiltak (Zero Vision tool), Ten-T system, CEF-midler og farledsavgifter.

- Hva som gjøres for å øke sjøtransportens konkurransekraft blir et sentralt tema for den store Hamndagen som avholdes 6 april. Her vil Norsk Havneforening presentere hva som skjer hos oss og delta i debatten med svenske havner og transportministeren i Sverige, avslutter Litsheim.

Se her for program til den svenske Hamndagen.​