Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til landstrøm-webinar

Mar. 16 2017
Kystverket arrangerer et webinar 22. mars om Lanstrøm. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holder åpningsinnlegget.

​Kystverket, i samarbeid med Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn arrangerer en serie webinarer om grønne havner. Det første webinaret vil bli holdt 22. mars kl. 10-11, og åpningen foretas av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Landstrøm er tema for det første webinaret i serien. Dette var et opplagt tema av flere grunner. Flere havner har bygd ut eller vurderer å bygge ut landstrømsanlegg. Både lokalt og nasjonalt er mange politikere opptatt av at det bygges ut landstrøm. Flere rapporter og utredninger beregner reduserte utslipp av CO2, NOx og svevestøv ved bruk av landstrøm. Men det finnes mange forskjellige landstrømsløsninger og en rekke hensyn som må tas før et skip kan ligge til kai på strøm. Og hvor store er egentlig klima- og miljøeffektene av landstrøm, både sett i forhold til investeringskostnader og sammenlignet med andre klima- og miljøtiltak? Dette vil bli belyst av tre innledere som alle er blant de fremste i landet når det gjelder kunnskap og erfaring med landstrøm.

Program

1. Velkommen og praktiske opplysninger.

2. Åpningsinnlegg v/ samferdselsminister Ketil Solvik Olsen

3. Klima- og miljøeffekter og rammebetingelser for landstrøm v/ Kjetil Martinsen, DNV GL

4. Erfaringer med utbygging og drift av landstrøm v/ Even Husby, Bergen og Omland havnevesen

5. Landstrøm kan kombineres med flere lavutslippsløsninger v/ Heidi Neilson, Oslo Havn KF

6. Spørsmål og svar

Webinarene vil i hovedsak være rettet mot personer som jobber med klima- og miljøspørsmål knyttet til havn og sjøtransport. Aktuelle tema er landstrøm, godsoverføring som klimatiltak, miljø- og effektiviseringstiltak i havn, luftforurensning, vannkvalitet og avfallshåndtering. Formålet med webinarserien er å bidra til økt bevisstgjøring og kunnskap om klima- og miljøspørsmål i havnene, dele erfaringer, og legge til rette for at havneansatte kan opprette kontakter og bygge nettverk om felles problemstillinger.

Webinarene vil bli gjennomført ved hjelp av Skype for business, og innkalling med lenke til webinaret vil bli sendt ut til påmeldte deltakere.

Påmelding sendes til Kystverket v/ Einar Bjørshol (einar.bjorshol@kystverket.no) så snart som mulig. Da kan man også be om å få teste ut Skype-løsningen i forkant av webinaret.