Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til landstrøm-webinar

Mar. 16 2017
Kystverket arrangerer et webinar 22. mars om Lanstrøm. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holder åpningsinnlegget.

​Kystverket, i samarbeid med Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn arrangerer en serie webinarer om grønne havner. Det første webinaret vil bli holdt 22. mars kl. 10-11, og åpningen foretas av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Landstrøm er tema for det første webinaret i serien. Dette var et opplagt tema av flere grunner. Flere havner har bygd ut eller vurderer å bygge ut landstrømsanlegg. Både lokalt og nasjonalt er mange politikere opptatt av at det bygges ut landstrøm. Flere rapporter og utredninger beregner reduserte utslipp av CO2, NOx og svevestøv ved bruk av landstrøm. Men det finnes mange forskjellige landstrømsløsninger og en rekke hensyn som må tas før et skip kan ligge til kai på strøm. Og hvor store er egentlig klima- og miljøeffektene av landstrøm, både sett i forhold til investeringskostnader og sammenlignet med andre klima- og miljøtiltak? Dette vil bli belyst av tre innledere som alle er blant de fremste i landet når det gjelder kunnskap og erfaring med landstrøm.

Program

1. Velkommen og praktiske opplysninger.

2. Åpningsinnlegg v/ samferdselsminister Ketil Solvik Olsen

3. Klima- og miljøeffekter og rammebetingelser for landstrøm v/ Kjetil Martinsen, DNV GL

4. Erfaringer med utbygging og drift av landstrøm v/ Even Husby, Bergen og Omland havnevesen

5. Landstrøm kan kombineres med flere lavutslippsløsninger v/ Heidi Neilson, Oslo Havn KF

6. Spørsmål og svar

Webinarene vil i hovedsak være rettet mot personer som jobber med klima- og miljøspørsmål knyttet til havn og sjøtransport. Aktuelle tema er landstrøm, godsoverføring som klimatiltak, miljø- og effektiviseringstiltak i havn, luftforurensning, vannkvalitet og avfallshåndtering. Formålet med webinarserien er å bidra til økt bevisstgjøring og kunnskap om klima- og miljøspørsmål i havnene, dele erfaringer, og legge til rette for at havneansatte kan opprette kontakter og bygge nettverk om felles problemstillinger.

Webinarene vil bli gjennomført ved hjelp av Skype for business, og innkalling med lenke til webinaret vil bli sendt ut til påmeldte deltakere.

Påmelding sendes til Kystverket v/ Einar Bjørshol (einar.bjorshol@kystverket.no) så snart som mulig. Da kan man også be om å få teste ut Skype-løsningen i forkant av webinaret.