Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til landstrøm-webinar

Mar. 16 2017
Kystverket arrangerer et webinar 22. mars om Lanstrøm. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holder åpningsinnlegget.

​Kystverket, i samarbeid med Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn arrangerer en serie webinarer om grønne havner. Det første webinaret vil bli holdt 22. mars kl. 10-11, og åpningen foretas av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Landstrøm er tema for det første webinaret i serien. Dette var et opplagt tema av flere grunner. Flere havner har bygd ut eller vurderer å bygge ut landstrømsanlegg. Både lokalt og nasjonalt er mange politikere opptatt av at det bygges ut landstrøm. Flere rapporter og utredninger beregner reduserte utslipp av CO2, NOx og svevestøv ved bruk av landstrøm. Men det finnes mange forskjellige landstrømsløsninger og en rekke hensyn som må tas før et skip kan ligge til kai på strøm. Og hvor store er egentlig klima- og miljøeffektene av landstrøm, både sett i forhold til investeringskostnader og sammenlignet med andre klima- og miljøtiltak? Dette vil bli belyst av tre innledere som alle er blant de fremste i landet når det gjelder kunnskap og erfaring med landstrøm.

Program

1. Velkommen og praktiske opplysninger.

2. Åpningsinnlegg v/ samferdselsminister Ketil Solvik Olsen

3. Klima- og miljøeffekter og rammebetingelser for landstrøm v/ Kjetil Martinsen, DNV GL

4. Erfaringer med utbygging og drift av landstrøm v/ Even Husby, Bergen og Omland havnevesen

5. Landstrøm kan kombineres med flere lavutslippsløsninger v/ Heidi Neilson, Oslo Havn KF

6. Spørsmål og svar

Webinarene vil i hovedsak være rettet mot personer som jobber med klima- og miljøspørsmål knyttet til havn og sjøtransport. Aktuelle tema er landstrøm, godsoverføring som klimatiltak, miljø- og effektiviseringstiltak i havn, luftforurensning, vannkvalitet og avfallshåndtering. Formålet med webinarserien er å bidra til økt bevisstgjøring og kunnskap om klima- og miljøspørsmål i havnene, dele erfaringer, og legge til rette for at havneansatte kan opprette kontakter og bygge nettverk om felles problemstillinger.

Webinarene vil bli gjennomført ved hjelp av Skype for business, og innkalling med lenke til webinaret vil bli sendt ut til påmeldte deltakere.

Påmelding sendes til Kystverket v/ Einar Bjørshol (einar.bjorshol@kystverket.no) så snart som mulig. Da kan man også be om å få teste ut Skype-løsningen i forkant av webinaret.