Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

Blå mat - grønn logistikk

Mar. 22 2017
Regjeringens insentivordning for godsoverføring er buzzordet på årets Blå mat – grønn logistikk-konferanse i Rørvik 23.-24. mars.

Over 60 deltakere er samlet i Rørvik på konferansen med tema transport av fisk til sjøs, et tema som har fått ekstra mye oppmerksomhet i år grunnet regjeringens insentivordning for godsoverføring.

Det er tredje gang konferansen arrangeres i kystbyen Rørvik. Oppdrettsfisk og villfisk utgjør en viktig del av transporten inn og ut av Rørvik Havn, og sjømatnæringen betyr mye for hele Trøndelagsregionen. - Trøndelag skal bli verdensledende på sjømat, sier Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag. Han kunne også fortelle at regionen har 450 000 innbyggere har 6 av landets 10 største oppdrettskommuner, og 25 % av landets lakseproduksjon. Total omsetning fra maritim sektor i regionen utgjorde 21,2 milliarder kroner.

Terje Aasland, 1. nestleder i Energi- og miljøkomiteen presenterte Arbeiderpartiets tanker om hvordan de vil legge til rette for det grønne skiftet i den maritime næringen. De ønsker å legge mer til rette for elektrifisering av fergeflåten, styrke Enova, prioritere landstrøm, legge til rette for innblanding av biodrivstoff i lasteskip og fiskeflåten, og sette i gang CO2-fondet.

Inger Beate Hovi, forskningssjef i Transportøkonomisk Institutt, presenterte et prosjekt som de har gjennomført for Kysthavnalliansen om transport av laks til sjøs.

Økninger i lakseproduksjon på Hitra har gitt en Et økende behov for transport, hvorav mye er Europarettet. En forventer en dobling av produksjonen mot 2020 og en femdobling mot 2050. Gitt disse forutsetningene har TØI vurdert vei, sjø og banealternativer for å finne det beste alternativet.

De fant en brutto samfunnsøkonomisk besparelse knyttet til sjøalternativet på ca. 1 milliard kroner for hele prosjektperioden 2018 – 2050, hvorav mesteparten var knyttet til ulykker på veiene og slitasje på veiene.

På dag 2 av konferansen blir det fokus på konkrete godsoverføringsprosjekter. Paul Ingvar Dekkerhus, direktør i Nord-Trøndelag Havn IKS og Kysthavnalliansen presenterer Sjømateksport på kjøl - et midt-norsk kinderegg, og Kystverket presenterer insentivordningen for godsoverføring.​