Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Blå mat - grønn logistikk

Mar. 22 2017
Regjeringens insentivordning for godsoverføring er buzzordet på årets Blå mat – grønn logistikk-konferanse i Rørvik 23.-24. mars.

Over 60 deltakere er samlet i Rørvik på konferansen med tema transport av fisk til sjøs, et tema som har fått ekstra mye oppmerksomhet i år grunnet regjeringens insentivordning for godsoverføring.

Det er tredje gang konferansen arrangeres i kystbyen Rørvik. Oppdrettsfisk og villfisk utgjør en viktig del av transporten inn og ut av Rørvik Havn, og sjømatnæringen betyr mye for hele Trøndelagsregionen. - Trøndelag skal bli verdensledende på sjømat, sier Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag. Han kunne også fortelle at regionen har 450 000 innbyggere har 6 av landets 10 største oppdrettskommuner, og 25 % av landets lakseproduksjon. Total omsetning fra maritim sektor i regionen utgjorde 21,2 milliarder kroner.

Terje Aasland, 1. nestleder i Energi- og miljøkomiteen presenterte Arbeiderpartiets tanker om hvordan de vil legge til rette for det grønne skiftet i den maritime næringen. De ønsker å legge mer til rette for elektrifisering av fergeflåten, styrke Enova, prioritere landstrøm, legge til rette for innblanding av biodrivstoff i lasteskip og fiskeflåten, og sette i gang CO2-fondet.

Inger Beate Hovi, forskningssjef i Transportøkonomisk Institutt, presenterte et prosjekt som de har gjennomført for Kysthavnalliansen om transport av laks til sjøs.

Økninger i lakseproduksjon på Hitra har gitt en Et økende behov for transport, hvorav mye er Europarettet. En forventer en dobling av produksjonen mot 2020 og en femdobling mot 2050. Gitt disse forutsetningene har TØI vurdert vei, sjø og banealternativer for å finne det beste alternativet.

De fant en brutto samfunnsøkonomisk besparelse knyttet til sjøalternativet på ca. 1 milliard kroner for hele prosjektperioden 2018 – 2050, hvorav mesteparten var knyttet til ulykker på veiene og slitasje på veiene.

På dag 2 av konferansen blir det fokus på konkrete godsoverføringsprosjekter. Paul Ingvar Dekkerhus, direktør i Nord-Trøndelag Havn IKS og Kysthavnalliansen presenterer Sjømateksport på kjøl - et midt-norsk kinderegg, og Kystverket presenterer insentivordningen for godsoverføring.​