Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Blå mat - grønn logistikk

Mar. 22 2017
Regjeringens insentivordning for godsoverføring er buzzordet på årets Blå mat – grønn logistikk-konferanse i Rørvik 23.-24. mars.

Over 60 deltakere er samlet i Rørvik på konferansen med tema transport av fisk til sjøs, et tema som har fått ekstra mye oppmerksomhet i år grunnet regjeringens insentivordning for godsoverføring.

Det er tredje gang konferansen arrangeres i kystbyen Rørvik. Oppdrettsfisk og villfisk utgjør en viktig del av transporten inn og ut av Rørvik Havn, og sjømatnæringen betyr mye for hele Trøndelagsregionen. - Trøndelag skal bli verdensledende på sjømat, sier Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag. Han kunne også fortelle at regionen har 450 000 innbyggere har 6 av landets 10 største oppdrettskommuner, og 25 % av landets lakseproduksjon. Total omsetning fra maritim sektor i regionen utgjorde 21,2 milliarder kroner.

Terje Aasland, 1. nestleder i Energi- og miljøkomiteen presenterte Arbeiderpartiets tanker om hvordan de vil legge til rette for det grønne skiftet i den maritime næringen. De ønsker å legge mer til rette for elektrifisering av fergeflåten, styrke Enova, prioritere landstrøm, legge til rette for innblanding av biodrivstoff i lasteskip og fiskeflåten, og sette i gang CO2-fondet.

Inger Beate Hovi, forskningssjef i Transportøkonomisk Institutt, presenterte et prosjekt som de har gjennomført for Kysthavnalliansen om transport av laks til sjøs.

Økninger i lakseproduksjon på Hitra har gitt en Et økende behov for transport, hvorav mye er Europarettet. En forventer en dobling av produksjonen mot 2020 og en femdobling mot 2050. Gitt disse forutsetningene har TØI vurdert vei, sjø og banealternativer for å finne det beste alternativet.

De fant en brutto samfunnsøkonomisk besparelse knyttet til sjøalternativet på ca. 1 milliard kroner for hele prosjektperioden 2018 – 2050, hvorav mesteparten var knyttet til ulykker på veiene og slitasje på veiene.

På dag 2 av konferansen blir det fokus på konkrete godsoverføringsprosjekter. Paul Ingvar Dekkerhus, direktør i Nord-Trøndelag Havn IKS og Kysthavnalliansen presenterer Sjømateksport på kjøl - et midt-norsk kinderegg, og Kystverket presenterer insentivordningen for godsoverføring.​