Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Mens vi venter på Nasjonal Transportplan

Mar. 30 2017
- Dessverre blir nok planen en ønskeliste, ikke en prioriteringsliste, frykter Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening. Her kan du lese hans innlegg som ble publisert i Finansavisen 31.03.17.

​- Nasjonal Transportplan (NTP) er rett rundt hjørnet. I over en måned nå har vi fått flere lekkasjer som tyder på at øvre ramme blir resultatet. Samtidig vet vi at partiene på Stortinget tar til orde for en nøktern pengebruk. Hvordan kan dette henge sammen? 

Dessverre betyr nok dette at den NTP som kommer blir en ønskeliste, og ikke en prioriteringsliste. 

Norske havner forutsetter at NTP tar inn over seg den betydning transport har for klima og miljø. Når godset velger sjøveien, bidrar vi vesentlig til å oppfylle våre klimaforpliktelser. Skal vi lykkes, må sjø ta gods som i dag går på vei, samt fremtidig vekst. Havnene er klare for å bidra, men forutsetter at ikke de fratas viktige rammebetingelser som for eksempel dagens ordning med havnekapital. Flere utredninger peker på at dagens havnekapitalregler sikrer et desentralisert havnetilbud til en lav kostnad. Videre bør sjøtransporten styrkes gjennom tilskudd til havner og infrastrukturtiltak (bane og vei) til havn. Alternativet er mer gods på vei, til en høy samfunnsøkonomisk kostnad med økte utslipp. 

Arnt-Einar Litsheim, adm. direktør Norsk Havneforening