Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Mens vi venter på Nasjonal Transportplan

Mar. 30 2017
- Dessverre blir nok planen en ønskeliste, ikke en prioriteringsliste, frykter Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening. Her kan du lese hans innlegg som ble publisert i Finansavisen 31.03.17.

​- Nasjonal Transportplan (NTP) er rett rundt hjørnet. I over en måned nå har vi fått flere lekkasjer som tyder på at øvre ramme blir resultatet. Samtidig vet vi at partiene på Stortinget tar til orde for en nøktern pengebruk. Hvordan kan dette henge sammen? 

Dessverre betyr nok dette at den NTP som kommer blir en ønskeliste, og ikke en prioriteringsliste. 

Norske havner forutsetter at NTP tar inn over seg den betydning transport har for klima og miljø. Når godset velger sjøveien, bidrar vi vesentlig til å oppfylle våre klimaforpliktelser. Skal vi lykkes, må sjø ta gods som i dag går på vei, samt fremtidig vekst. Havnene er klare for å bidra, men forutsetter at ikke de fratas viktige rammebetingelser som for eksempel dagens ordning med havnekapital. Flere utredninger peker på at dagens havnekapitalregler sikrer et desentralisert havnetilbud til en lav kostnad. Videre bør sjøtransporten styrkes gjennom tilskudd til havner og infrastrukturtiltak (bane og vei) til havn. Alternativet er mer gods på vei, til en høy samfunnsøkonomisk kostnad med økte utslipp. 

Arnt-Einar Litsheim, adm. direktør Norsk Havneforening