Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Mens vi venter på Nasjonal Transportplan

Mar. 30 2017
- Dessverre blir nok planen en ønskeliste, ikke en prioriteringsliste, frykter Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening. Her kan du lese hans innlegg som ble publisert i Finansavisen 31.03.17.

​- Nasjonal Transportplan (NTP) er rett rundt hjørnet. I over en måned nå har vi fått flere lekkasjer som tyder på at øvre ramme blir resultatet. Samtidig vet vi at partiene på Stortinget tar til orde for en nøktern pengebruk. Hvordan kan dette henge sammen? 

Dessverre betyr nok dette at den NTP som kommer blir en ønskeliste, og ikke en prioriteringsliste. 

Norske havner forutsetter at NTP tar inn over seg den betydning transport har for klima og miljø. Når godset velger sjøveien, bidrar vi vesentlig til å oppfylle våre klimaforpliktelser. Skal vi lykkes, må sjø ta gods som i dag går på vei, samt fremtidig vekst. Havnene er klare for å bidra, men forutsetter at ikke de fratas viktige rammebetingelser som for eksempel dagens ordning med havnekapital. Flere utredninger peker på at dagens havnekapitalregler sikrer et desentralisert havnetilbud til en lav kostnad. Videre bør sjøtransporten styrkes gjennom tilskudd til havner og infrastrukturtiltak (bane og vei) til havn. Alternativet er mer gods på vei, til en høy samfunnsøkonomisk kostnad med økte utslipp. 

Arnt-Einar Litsheim, adm. direktør Norsk Havneforening