Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Full frifinnelse for Bodø Havn

Apr. 03 2017
Bodø Havn fikk full frikjennelse i Hålogaland Lagmannsrett. –Hurtigrutens korstog mot havnene har fått et skudd for baugen med denne avgjørelsen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

- Vi er godt fornøyd med denne dommen, og det er nå bragt på det rene at Bodø Havn ikke har gjort noe ulovlig, hverken i forhold til prising eller samarbeid med andre havner, sier styreleder i Bodø Havn KF, Adelheid Kristiansen. 

Handlet om tre forhold

Ankesaken i Tromsø i januar handlet kort beskrevet om tre forhold; Kunne Bodø Havn ta betalt kaivederlag for hvert av de to hurtigruteskipene som anløper Bodø hvert døgn?; Har Bodø Havn beregnet sine priser og betingelser ovenfor Hurtigruten på en måte som er i strid med konkurranseloven? Og bedriver Bodø Havn ulovlig samarbeid med andre havner og Norsk Havneforening om priser og forretningsvilkår ovenfor Hurtigruten, i strid med konkurranseloven?

– Lagmannsretten har etter vårt syn gjort en grundig gjennomgang og vurdering av saken. Vi kommer tilbake med flere kommentarer når vi har fått gjennomgått dommen som er på hele 41 sider, sier styreleder Adelheid Kristiansen.

- Bodø havn har fått full frikjennelse på alle punkter. Vi er glade for denne dommen som vi mener er riktig, avslutter Litsheim.