Aktuelt
06.11.17
Drammen Havn på skinner

Drammen havn er igjen tilbake med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet.
29.10.17
-Kystbevilgningene flates ut mens de øker for vei og bane

Direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, deltok i høring om Statsbudsjettet 2018 til Transportkomiteen i deres åpne høring i dag. De fokuserte på at mens bevilgningene øker generelt, flates de ut på kyst og havneområdene. Les hele høringssvaret her.
29.10.17
-Staten gir og staten tar - havnefusjoner og reglene om dokumentavgift

Norske Havner deltok nylig i høring med Stortingets finanskomité om statbudsjettet 2018, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp en sentral utfordring for havnesamarbeid: dokumentavgiften. Les hele høringssvaret her.
Sjekk ruter på:

Norske Havner skal styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet

Apr. 25 2017
24. april 2017 ble Norske Havner stiftet i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling i Norsk Havneforening. Av praktiske årsaker skjedde stiftelsen gjennom en omdannelse av Norsk Havneforening. Foreningen har per i dag 50 medlemmer langs hele kysten, noe som utgjør om lag 80 % av alle organiserte havner i landet.

​- Havne-Norge har de siste årene vært gjennom store endringer. Disse endringene er nødvendige og de vil fortsette. Havnene skal fortsatt være viktige logistikkaktører og tilretteleggere for næringslivet uavhengig av størrelsen på den enkelte havn. Norske Havner skal styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet, sier den nye styrelederen Halvard Aglen. 

Norske Havner samler private og offentlige havner i en felles forening. Dette styrker utviklingen av havnene – både faglig, interessepolitisk og i samarbeid med andre organisasjoner. Norske Havner er en medlemsstyrt og medlemsdrevet forening der det er medlemmenes behov som står i sentrum. 

Foreningen har fire hovedoppgaver; den skal påvirke lovgivningen og de politiske rammevilkårene relatert til havnenes virksomhet og sjøtransportens konkurranseevne; styrke kunnskapen om norske havner og deres samfunnsbetydning; bidra til faglig og kommersiell utvikling av havnene og tilrettelegge for et godt samarbeid mellom havnene og mellom havnene og deres viktigste samarbeidspartnere, innenfor rammen av gjeldende konkurranselovgivning.

Det valgt et nytt styre på landsmøtet. Det nye styret består av: 

Styreleder: Halvard Aglen, Kristiansand Havn 

Nestleder: Merete Eik, Stavangerregionen Havn 

Styremedlem: Ann-Helen Ernstsen, Lofoten Havn Leknes 

Styremedlem: Thor Thingbø, Sandnes Havn 

Styremedlem: Svein Olav Lunde, Oslo Havn 

Styremedlem: Ivar Hagenlund, Harstad Havn 

Styremedlem: Paul Ingvar Dekkerhus, Nord-Trøndelag Havn Rørvik 

Varamedlem:  Tore Gautesen, Karmsund Havn 

Varamedlem:  Einar Hjorthol, Trondheim Havn

For mer informasjon kontakt: 

Styreleder Halvard Aglen på tlf. (+ 47) 913 09 919, eller epost: halvard.aglen@kristiansand-havn.no 

Nestleder Merete Eik på tlf. (+47) 901 84 600, eller epost: merete.eik@stavanger.havn.no 

Direktør Arnt-Einar Litsheim på tlf. (+47) 996 15 081 eller epost: arnt-einar.litsheim@havn.no