Aktuelt
11.02.18
Meld deg på Fagseminaret 2018!

Fagseminaret 2018 finner sted i Oslo 18.-19. april med en hyggelig get-together den 17. april for de som ankommer kvelden før. -Påmeldingen er åpen og programmet er klart! sier Johanne Solheim, prosjektleder for arrangementet.
04.02.18
Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
01.02.18
Kirsti Slotsvik til jernbanedirektoratet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble nylig utnevnt i statsråd som ny direktør i jernbanedirektoratet. Hun fratrer stillingen som kystdirektør etter 11 år.
Sjekk ruter på:

Konkurranse på like vilkår?

Jan. 23 2018
Regjeringen satt i 2016 ned et utvalg som skulle vurdere konkurranseforholdene mellom offentlige og private aktører. De har nå overlevert rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. -Vurderingene deres vil ha betydning for havneloven, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
Kommuner og kommunale virksomheter selger tjenester i konkurranse med private aktører, og kan i enkelte tilfeller ha fordeler. EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA har ved flere anledninger pekt på at fordeler som skattefritak og konkursimmunitet kan være i strid med konkurransereglene i EØS avtalen. En arbeidsgruppe som ble nedsatt av Regjeringen sommeren 2016 har nå overlevert sin rapport til næringsministeren. 

Arbeidsgruppen, ledet av professor Erling Hjelmeng, er delt i sine syn på disse spørsmålene. Det er likevel ikke flertall i arbeidsgruppen for en helt generell utskillingsplikt for all EØS-rettslig økonomisk aktivitet. - Vurderingene vil ha betydning for det arbeidet som gjøres i sluttfasen av arbeidet med ny havne- og farvannslov, sier Litsheim.