Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Konkurranse på like vilkår?

Jan. 23 2018
Regjeringen satt i 2016 ned et utvalg som skulle vurdere konkurranseforholdene mellom offentlige og private aktører. De har nå overlevert rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. -Vurderingene deres vil ha betydning for havneloven, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
Kommuner og kommunale virksomheter selger tjenester i konkurranse med private aktører, og kan i enkelte tilfeller ha fordeler. EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA har ved flere anledninger pekt på at fordeler som skattefritak og konkursimmunitet kan være i strid med konkurransereglene i EØS avtalen. En arbeidsgruppe som ble nedsatt av Regjeringen sommeren 2016 har nå overlevert sin rapport til næringsministeren. 

Arbeidsgruppen, ledet av professor Erling Hjelmeng, er delt i sine syn på disse spørsmålene. Det er likevel ikke flertall i arbeidsgruppen for en helt generell utskillingsplikt for all EØS-rettslig økonomisk aktivitet. - Vurderingene vil ha betydning for det arbeidet som gjøres i sluttfasen av arbeidet med ny havne- og farvannslov, sier Litsheim.