Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Konkurranse på like vilkår?

Jan. 23 2018
Regjeringen satt i 2016 ned et utvalg som skulle vurdere konkurranseforholdene mellom offentlige og private aktører. De har nå overlevert rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. -Vurderingene deres vil ha betydning for havneloven, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
Kommuner og kommunale virksomheter selger tjenester i konkurranse med private aktører, og kan i enkelte tilfeller ha fordeler. EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA har ved flere anledninger pekt på at fordeler som skattefritak og konkursimmunitet kan være i strid med konkurransereglene i EØS avtalen. En arbeidsgruppe som ble nedsatt av Regjeringen sommeren 2016 har nå overlevert sin rapport til næringsministeren. 

Arbeidsgruppen, ledet av professor Erling Hjelmeng, er delt i sine syn på disse spørsmålene. Det er likevel ikke flertall i arbeidsgruppen for en helt generell utskillingsplikt for all EØS-rettslig økonomisk aktivitet. - Vurderingene vil ha betydning for det arbeidet som gjøres i sluttfasen av arbeidet med ny havne- og farvannslov, sier Litsheim.