Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Konkurranse på like vilkår?

Jan. 23 2018
Regjeringen satt i 2016 ned et utvalg som skulle vurdere konkurranseforholdene mellom offentlige og private aktører. De har nå overlevert rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. -Vurderingene deres vil ha betydning for havneloven, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
Kommuner og kommunale virksomheter selger tjenester i konkurranse med private aktører, og kan i enkelte tilfeller ha fordeler. EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA har ved flere anledninger pekt på at fordeler som skattefritak og konkursimmunitet kan være i strid med konkurransereglene i EØS avtalen. En arbeidsgruppe som ble nedsatt av Regjeringen sommeren 2016 har nå overlevert sin rapport til næringsministeren. 

Arbeidsgruppen, ledet av professor Erling Hjelmeng, er delt i sine syn på disse spørsmålene. Det er likevel ikke flertall i arbeidsgruppen for en helt generell utskillingsplikt for all EØS-rettslig økonomisk aktivitet. - Vurderingene vil ha betydning for det arbeidet som gjøres i sluttfasen av arbeidet med ny havne- og farvannslov, sier Litsheim.