Aktuelt
10.04.18
Norske Havners nyeste medlem er Høgskolen i Sørøst-Norge

- Vi har hatt mye kontakt med Høgskolen i Sørøst Norge gjennom årene, og ser frem til enda tettere samarbeid mellom havne-Norge og akademia fremover, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
02.04.18
Ferdigstiller digital havnetjeneste i SafeSeaNet

I september 2017 lanserte Kystverket en utvidet tjeneste for alle havner og havneanlegg i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Tjenesten er nå ytterligere forbedret for å gjøre det enklere for havner å integrere digitale forespørsler om kai plass direkte inn i sine havnesystemer.
20.03.18
Havnerettet GDPR-kurs under utvikling

Trondheim Havn samarbeider med Norske Havner og ATEA AS om å utvikle et omfattende, havnerettet GDPR-kurs som går av stabelen 10.-11. april. Nye personvernregler blir gjeldende 25. mai, og havne-Norge arbeider nå aktivt for å være klar for de nye reglene.
Sjekk ruter på:

Konkurranse på like vilkår?

Jan. 23 2018
Regjeringen satt i 2016 ned et utvalg som skulle vurdere konkurranseforholdene mellom offentlige og private aktører. De har nå overlevert rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. -Vurderingene deres vil ha betydning for havneloven, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
Kommuner og kommunale virksomheter selger tjenester i konkurranse med private aktører, og kan i enkelte tilfeller ha fordeler. EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA har ved flere anledninger pekt på at fordeler som skattefritak og konkursimmunitet kan være i strid med konkurransereglene i EØS avtalen. En arbeidsgruppe som ble nedsatt av Regjeringen sommeren 2016 har nå overlevert sin rapport til næringsministeren. 

Arbeidsgruppen, ledet av professor Erling Hjelmeng, er delt i sine syn på disse spørsmålene. Det er likevel ikke flertall i arbeidsgruppen for en helt generell utskillingsplikt for all EØS-rettslig økonomisk aktivitet. - Vurderingene vil ha betydning for det arbeidet som gjøres i sluttfasen av arbeidet med ny havne- og farvannslov, sier Litsheim.