Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

Feb. 04 2018
I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
Grønt Kystfartsprogram (GKP) er et partnerskapsprogram mellom det private og det offentlige. Programmet skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av Regjeringens maritime- og havnestrategi. Programvisjonen er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart drevet helt eller delvis med batterier, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff.

Norsk innenriks skipsfart står for 9 % av Norges samlede CO2-utslipp, 34 % av Norges NOx-utslipp og 25 % av Norges SOx-utslipp. Dersom Norge skal nå klimamålet om 40 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivået), må også skipsfarten i Norge omstilles til å bli mer miljøvennlig. Det er en formidabel endring – og vi har liten tid.

Fire faser
Grønt Kystfartsprogram ble iverksatt etter et initiativ fra DNV GL, og programmets første fase ble innledet med en rundebordskonferanse i januar 2015. Samtidig ble det opprettet fem pilotprosjekt som skulle se på muligheter for å redusere utslipp i norske farvann og bidra til at norsk innenriks skipsfart blir mer miljøvennlig.

Programmets andre fase ble gjennomført i 2016/2017 med totalt åtte pilotprosjekt og mer enn 30 aktører fra både private og offentlige virksomheter.

Programmet var også ansvarlig for «Sjøkart for Grønn Kystfart» som ble lagt fram for Regjeringens Ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft i oktober 2016. Sjøkartet viser at norsk innenriks skipsfart har potensiale til å bli utslippsfritt innen 2050. Les pressemeldingen og last ned sjøkartet.

I den tredje fasen av programmet, som går fra 2018-2019, skal barrierer fjernes. I tillegg skal det utvikles detaljerte implementeringsplaner.
Grønt Kystfartsprograms fjerde fase er den avsluttende fasen. I denne svært omfattende fasen skal implementeringsplanene fra tredje fase iverksettes og løsninger skaleres.

Derfor er deltakerne med på GKP: 
  • lære fra andre i verdikjeden
  • realisere økonomisk vekst, kostnadsbesparelser og konkurransefortrinn
  • vurdere endrede markedsforhold
  • identifisere nye forretningsmuligheter
  • påvirke fremtidige regulatoriske, finansielle og innkjøpspolitiske virkemidler og insentiver
  • flytte gods fra vei til sjø
  • ta en lederposisjon innen grønn kystfart