Aktuelt
10.04.18
Norske Havners nyeste medlem er Høgskolen i Sørøst-Norge

- Vi har hatt mye kontakt med Høgskolen i Sørøst Norge gjennom årene, og ser frem til enda tettere samarbeid mellom havne-Norge og akademia fremover, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
02.04.18
Ferdigstiller digital havnetjeneste i SafeSeaNet

I september 2017 lanserte Kystverket en utvidet tjeneste for alle havner og havneanlegg i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Tjenesten er nå ytterligere forbedret for å gjøre det enklere for havner å integrere digitale forespørsler om kai plass direkte inn i sine havnesystemer.
20.03.18
Havnerettet GDPR-kurs under utvikling

Trondheim Havn samarbeider med Norske Havner og ATEA AS om å utvikle et omfattende, havnerettet GDPR-kurs som går av stabelen 10.-11. april. Nye personvernregler blir gjeldende 25. mai, og havne-Norge arbeider nå aktivt for å være klar for de nye reglene.
Sjekk ruter på:

Norske Havner til Grønt Kystfartsprogram

Feb. 04 2018
I slutten av Januar ble det klart at Norske Havner blir med på den tredje fasen i miljøprogrammet Grønt Kystfartsprogram. - Grønt Kystfartsprogram representerer hele sjøtransportnæringen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. - Grønne løsninger krever et samarbeid på tvers av næringen, derfor er vi med.
Grønt Kystfartsprogram (GKP) er et partnerskapsprogram mellom det private og det offentlige. Programmet skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av Regjeringens maritime- og havnestrategi. Programvisjonen er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart drevet helt eller delvis med batterier, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff.

Norsk innenriks skipsfart står for 9 % av Norges samlede CO2-utslipp, 34 % av Norges NOx-utslipp og 25 % av Norges SOx-utslipp. Dersom Norge skal nå klimamålet om 40 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivået), må også skipsfarten i Norge omstilles til å bli mer miljøvennlig. Det er en formidabel endring – og vi har liten tid.

Fire faser
Grønt Kystfartsprogram ble iverksatt etter et initiativ fra DNV GL, og programmets første fase ble innledet med en rundebordskonferanse i januar 2015. Samtidig ble det opprettet fem pilotprosjekt som skulle se på muligheter for å redusere utslipp i norske farvann og bidra til at norsk innenriks skipsfart blir mer miljøvennlig.

Programmets andre fase ble gjennomført i 2016/2017 med totalt åtte pilotprosjekt og mer enn 30 aktører fra både private og offentlige virksomheter.

Programmet var også ansvarlig for «Sjøkart for Grønn Kystfart» som ble lagt fram for Regjeringens Ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft i oktober 2016. Sjøkartet viser at norsk innenriks skipsfart har potensiale til å bli utslippsfritt innen 2050. Les pressemeldingen og last ned sjøkartet.

I den tredje fasen av programmet, som går fra 2018-2019, skal barrierer fjernes. I tillegg skal det utvikles detaljerte implementeringsplaner.
Grønt Kystfartsprograms fjerde fase er den avsluttende fasen. I denne svært omfattende fasen skal implementeringsplanene fra tredje fase iverksettes og løsninger skaleres.

Derfor er deltakerne med på GKP: 
  • lære fra andre i verdikjeden
  • realisere økonomisk vekst, kostnadsbesparelser og konkurransefortrinn
  • vurdere endrede markedsforhold
  • identifisere nye forretningsmuligheter
  • påvirke fremtidige regulatoriske, finansielle og innkjøpspolitiske virkemidler og insentiver
  • flytte gods fra vei til sjø
  • ta en lederposisjon innen grønn kystfart