Aktuelt
14.03.18
Multiconsult nytt assosiert medlem i Norske Havner

Multiconsult ble nylig assosiert medlem i Norske Havner. -Vi er strålende fornøyd med å ha dem og de andre assosierte medlemmene våre med i foreningen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
08.03.18
Tre punkter om forslag til ny havne- og farvannslov fra Norske Havner

Havnelovutvalget presenterte 1. mars forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lov. Norske Havner fremhever her de tre mest sentrale endringsforslagene.
08.03.18
Arrangerer kurs i de nye personvernreglene

10.-11. april arrangerer Norske Havner et omfattende kurs i de nye personvernreglene i samarbeid med Atea. -Hensikten med kurset er at deltakerne skal sitte igjen med akkurat det de trenger for å implementere de nye reglene, sier Johanne Solheim, spesialrådgiver i Norske Havner.
Sjekk ruter på:

Tre punkter om forslag til ny havne- og farvannslov fra Norske Havner

Mar. 08 2018
Havnelovutvalget presenterte 1. mars forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lov. Norske Havner fremhever her de tre mest sentrale endringsforslagene.
Farvannsforvaltningen til Kystverket? 
Havnelovutvalget foreslår at Kystverket skal overta ansvaret for farvannsforvaltningen.–Dette er neppe en samfunnsøkonomisk lønnsom ansvarsfordeling, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. -I praksis er det havnene med sin lokale tilstedeværelse som har bidratt og bidrar til å sikre fremkommelighet og sikkerhet i kommunens sjøområde. Norske Havner er tvilende til om Kystverket er klar til å overta oppgaven med å være til stede "på hvert nes" langs vår lange kyststripe. Videre er vi bekymret for hvilke konsekvenser det kan få for sjøsikkerhet og beredskap.  

Havnekapital
Utvalget foreslår nye havnekapitalregler som åpner opp for at eierkommunene kan ta utbytte. Det forutsettes samtidig at det settes av tilstrekkelig midler i havnen til nødvendige investeringer for å nå formålet om å legge til rette for sjøtransport. -På papiret virker dette fornuftig, sier Litsheim. - Spørsmålet er hvordan dette vil fungere i praksis. Her blir det viktig å få frem konsekvensene av en eventuell endring, slik at man sikrer at havnene har det de trenger til nødvendige investeringer, og til å sikre tilgang til areal. 

Skille mellom myndighetsutøvelse og forretningsutøvelse
Utvalget foreslår å fjerne anløpsavgiften, og å innføre et organisatorisk skille mellom havnenes rolle som offentlig myndighetsutøver og markedsaktør. - Når utvalget videre foreslår at staten overtar farvannsforvaltningen og at anløpsavgiften avvikles vil havnens ansvar for offentlig myndighetsutøvelse bli kraftig innskrenket. Dette er en tilpasning til EU-retten, men konsekvensene må utredes og synliggjøres når foreningen forbereder høringsinnspill.    

Videre arbeid
Havnelovutvalgets forslag går straks på høring. Norske Havner vil gå grundig gjennom forslaget i alle organer. Den første større diskusjonen rundt dette blir på Fagseminaret 2018, først den 18. april, hvor utvalgsleder Kristin Bjella vil presentere forslaget, og så på dag 2, hvor man vil vie en parallellsesjon til å gå grundigere inn i tematikken. Se her for mer info om fagseminaret. 

For ytterligere kommentarer, kontakt direktør for Norske Havner Arnt-Einar Litsheim på +47 99 61 50 81, post@havn.no