Aktuelt
14.03.18
Multiconsult nytt assosiert medlem i Norske Havner

Multiconsult ble nylig assosiert medlem i Norske Havner. -Vi er strålende fornøyd med å ha dem og de andre assosierte medlemmene våre med i foreningen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
08.03.18
Tre punkter om forslag til ny havne- og farvannslov fra Norske Havner

Havnelovutvalget presenterte 1. mars forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lov. Norske Havner fremhever her de tre mest sentrale endringsforslagene.
08.03.18
Arrangerer kurs i de nye personvernreglene

10.-11. april arrangerer Norske Havner et omfattende kurs i de nye personvernreglene i samarbeid med Atea. -Hensikten med kurset er at deltakerne skal sitte igjen med akkurat det de trenger for å implementere de nye reglene, sier Johanne Solheim, spesialrådgiver i Norske Havner.
Sjekk ruter på:

Arrangerer kurs i de nye personvernreglene

Mar. 08 2018
10.-11. april arrangerer Norske Havner et omfattende kurs i de nye personvernreglene i samarbeid med Atea. -Hensikten med kurset er at deltakerne skal sitte igjen med akkurat det de trenger for å implementere de nye reglene, sier Johanne Solheim, spesialrådgiver i Norske Havner.
25. mai 2018 erstattes den norske Personvernloven av EU-forordningene ePrivacy og General Data Protection Regulation (GDPR). Denne endringen får stor betydning for alle norske virksomheter. Blant annet får man plikt til å dokumentere hvordan din bedrift etterlever kravene. -Atea har forberedt kurset ved å gå gjennom systemene til en havn, og derfor er vi sikker på at deltakerne får et kurs som er spesialtilpasset dem, fortsetter Johanne. 

Akselerert gjennomføring av GDPR.
- I løpet av 2 dager på kurs vil deltakerne få innsikt i arbeidet som er gjort i en norsk havn. Når man drar fra kurset vil man ha med seg en plan, oppgaver, ferdige maler og god innsikt i regelverket. Kurset vil også være praktisk rettet slik at man også har innarbeidet en metode for gjennomføring. 

Dato: 10. - 11. april
Sted: Gardermoen