Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Multiconsult nytt assosiert medlem i Norske Havner

Mar. 14 2018
Multiconsult ble nylig assosiert medlem i Norske Havner. -Vi er strålende fornøyd med å ha dem og de andre assosierte medlemmene våre med i foreningen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
-Et av Multiconsults spisskompetanseområder er havner og marin teknologi. Når det nå har åpnet seg mulighet til å være assosiert medlem i Norske havner er dette en helt naturlig arena for oss å delta på, sier seksjonsleder for Kystkonstruksjoner og havneanlegg, Johan Tesdal. - Vi jobber kontinuerlig med å være i front på utviklingen som skjer innenfor havnesektoren, så å være med «på laget» sammen med de som driver med havnedrift, logistikk og operatører har  stor verdi for oss. 

Litt om Multiconsult
Multiconsult er en komplett leverandør av prosjektering – og rådgivningstjenester knyttet opp mot marint fysisk miljø, bølgebeskyttelse, grunnforhold, kaier og kystkonstruksjoner for øvrig. Vi har også et av Norges sterkeste miljøer innen tilstandsvurderinger av marine konstruksjoner og miljøutfordringer i sjø. Multiconsult har kontorer langs hele norskekysten og på Svalbard, og utfører også oppdrag internasjonalt. Se her for mer info. ​

Assosiert medlemskap
Norske Havner åpnet i fjor vår opp for at organisasjoner og bedrifter som har en interesse av å delta i foreningens faglige aktiviteter kan få assosiert medlemsskap. Assosiert medlemskap gir tilgang til organisasjonens faglige tilbud som seminarer og kurs, samt enkel rådgivning. Havneselskaper tilbys ikke assosiert medlemskap, med unntak av datterselskaper av medlemshavner.