Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Multiconsult nytt assosiert medlem i Norske Havner

Mar. 14 2018
Multiconsult ble nylig assosiert medlem i Norske Havner. -Vi er strålende fornøyd med å ha dem og de andre assosierte medlemmene våre med i foreningen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
-Et av Multiconsults spisskompetanseområder er havner og marin teknologi. Når det nå har åpnet seg mulighet til å være assosiert medlem i Norske havner er dette en helt naturlig arena for oss å delta på, sier seksjonsleder for Kystkonstruksjoner og havneanlegg, Johan Tesdal. - Vi jobber kontinuerlig med å være i front på utviklingen som skjer innenfor havnesektoren, så å være med «på laget» sammen med de som driver med havnedrift, logistikk og operatører har  stor verdi for oss. 

Litt om Multiconsult
Multiconsult er en komplett leverandør av prosjektering – og rådgivningstjenester knyttet opp mot marint fysisk miljø, bølgebeskyttelse, grunnforhold, kaier og kystkonstruksjoner for øvrig. Vi har også et av Norges sterkeste miljøer innen tilstandsvurderinger av marine konstruksjoner og miljøutfordringer i sjø. Multiconsult har kontorer langs hele norskekysten og på Svalbard, og utfører også oppdrag internasjonalt. Se her for mer info. ​

Assosiert medlemskap
Norske Havner åpnet i fjor vår opp for at organisasjoner og bedrifter som har en interesse av å delta i foreningens faglige aktiviteter kan få assosiert medlemsskap. Assosiert medlemskap gir tilgang til organisasjonens faglige tilbud som seminarer og kurs, samt enkel rådgivning. Havneselskaper tilbys ikke assosiert medlemskap, med unntak av datterselskaper av medlemshavner.