Aktuelt
10.04.18
Norske Havners nyeste medlem er Høgskolen i Sørøst-Norge

- Vi har hatt mye kontakt med Høgskolen i Sørøst Norge gjennom årene, og ser frem til enda tettere samarbeid mellom havne-Norge og akademia fremover, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
02.04.18
Ferdigstiller digital havnetjeneste i SafeSeaNet

I september 2017 lanserte Kystverket en utvidet tjeneste for alle havner og havneanlegg i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Tjenesten er nå ytterligere forbedret for å gjøre det enklere for havner å integrere digitale forespørsler om kai plass direkte inn i sine havnesystemer.
20.03.18
Havnerettet GDPR-kurs under utvikling

Trondheim Havn samarbeider med Norske Havner og ATEA AS om å utvikle et omfattende, havnerettet GDPR-kurs som går av stabelen 10.-11. april. Nye personvernregler blir gjeldende 25. mai, og havne-Norge arbeider nå aktivt for å være klar for de nye reglene.
Sjekk ruter på:

Multiconsult nytt assosiert medlem i Norske Havner

Mar. 14 2018
Multiconsult ble nylig assosiert medlem i Norske Havner. -Vi er strålende fornøyd med å ha dem og de andre assosierte medlemmene våre med i foreningen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
-Et av Multiconsults spisskompetanseområder er havner og marin teknologi. Når det nå har åpnet seg mulighet til å være assosiert medlem i Norske havner er dette en helt naturlig arena for oss å delta på, sier seksjonsleder for Kystkonstruksjoner og havneanlegg, Johan Tesdal. - Vi jobber kontinuerlig med å være i front på utviklingen som skjer innenfor havnesektoren, så å være med «på laget» sammen med de som driver med havnedrift, logistikk og operatører har  stor verdi for oss. 

Litt om Multiconsult
Multiconsult er en komplett leverandør av prosjektering – og rådgivningstjenester knyttet opp mot marint fysisk miljø, bølgebeskyttelse, grunnforhold, kaier og kystkonstruksjoner for øvrig. Vi har også et av Norges sterkeste miljøer innen tilstandsvurderinger av marine konstruksjoner og miljøutfordringer i sjø. Multiconsult har kontorer langs hele norskekysten og på Svalbard, og utfører også oppdrag internasjonalt. Se her for mer info. ​

Assosiert medlemskap
Norske Havner åpnet i fjor vår opp for at organisasjoner og bedrifter som har en interesse av å delta i foreningens faglige aktiviteter kan få assosiert medlemsskap. Assosiert medlemskap gir tilgang til organisasjonens faglige tilbud som seminarer og kurs, samt enkel rådgivning. Havneselskaper tilbys ikke assosiert medlemskap, med unntak av datterselskaper av medlemshavner.