Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Multiconsult nytt assosiert medlem i Norske Havner

Mar. 14 2018
Multiconsult ble nylig assosiert medlem i Norske Havner. -Vi er strålende fornøyd med å ha dem og de andre assosierte medlemmene våre med i foreningen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
-Et av Multiconsults spisskompetanseområder er havner og marin teknologi. Når det nå har åpnet seg mulighet til å være assosiert medlem i Norske havner er dette en helt naturlig arena for oss å delta på, sier seksjonsleder for Kystkonstruksjoner og havneanlegg, Johan Tesdal. - Vi jobber kontinuerlig med å være i front på utviklingen som skjer innenfor havnesektoren, så å være med «på laget» sammen med de som driver med havnedrift, logistikk og operatører har  stor verdi for oss. 

Litt om Multiconsult
Multiconsult er en komplett leverandør av prosjektering – og rådgivningstjenester knyttet opp mot marint fysisk miljø, bølgebeskyttelse, grunnforhold, kaier og kystkonstruksjoner for øvrig. Vi har også et av Norges sterkeste miljøer innen tilstandsvurderinger av marine konstruksjoner og miljøutfordringer i sjø. Multiconsult har kontorer langs hele norskekysten og på Svalbard, og utfører også oppdrag internasjonalt. Se her for mer info. ​

Assosiert medlemskap
Norske Havner åpnet i fjor vår opp for at organisasjoner og bedrifter som har en interesse av å delta i foreningens faglige aktiviteter kan få assosiert medlemsskap. Assosiert medlemskap gir tilgang til organisasjonens faglige tilbud som seminarer og kurs, samt enkel rådgivning. Havneselskaper tilbys ikke assosiert medlemskap, med unntak av datterselskaper av medlemshavner.