Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Havnerettet GDPR-kurs under utvikling

Mar. 20 2018
Trondheim Havn samarbeider med Norske Havner og ATEA AS om å utvikle et omfattende, havnerettet GDPR-kurs som går av stabelen 10.-11. april. Nye personvernregler blir gjeldende 25. mai, og havne-Norge arbeider nå aktivt for å være klar for de nye reglene.
Spesialtilpasset kurs for havne-Norge
-Vi har deltatt på noen seminar om GDPR men vi ser at mye av dette er veldig generelt og de var ikke helt etter mine forventinger, sier Kurt Kristiansen, som er Fagleder HMS og Security / personvernombud i Trondheim Havn.

Han var raskt ute med å komme med innspill til innhold og tema når Norske Havner sjekket interessen for et eget havnekurs på GDPR. - Når forespørselen om GDPR seminar kom fra Norske Havner, så jeg mulighet for å synliggjøre noen problemstillinger som er direkte knyttet til havnevirksomhet, slik at vi kunne få større nytteeffekt av seminaret, sier Kristiansen. 
Trondheim Havn ble spurt om de kunne tenke seg å være referanse-havnen kurset er basert på, og har jobbet tett sammen med ATEA AS for å videreutvikle seminaret, og samtidig systematisere GDPR-arbeidet i havna. 

-I tillegg til kartlegging av systemer og prosesser som berører personvern, vil det bli fokus på å utarbeide dokumentmaler/skjema som er viktige for videre GDPR-arbeid.

Vi har store forventinger til faglig utbytte av seminaret og forventer at vi får noen byggesteiner som videre GDPR-arbeid, sier Kristiansen. - Men ikke minst får havne-Norge en plattform for å kunne dele erfaringer og kompetanse, både under seminaret og et kontaktnett i etterkant som kan brukes aktivt. 

Program og påmelding
Kurset er lagt opp slik at deltakerne får verktøyene de trenger til å gjøre de nødvendige endringene når de kommer tilbake til havna. Se her for mer informasjon og påmelding. ​