Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Havnerettet GDPR-kurs under utvikling

Mar. 20 2018
Trondheim Havn samarbeider med Norske Havner og ATEA AS om å utvikle et omfattende, havnerettet GDPR-kurs som går av stabelen 10.-11. april. Nye personvernregler blir gjeldende 25. mai, og havne-Norge arbeider nå aktivt for å være klar for de nye reglene.
Spesialtilpasset kurs for havne-Norge
-Vi har deltatt på noen seminar om GDPR men vi ser at mye av dette er veldig generelt og de var ikke helt etter mine forventinger, sier Kurt Kristiansen, som er Fagleder HMS og Security / personvernombud i Trondheim Havn.

Han var raskt ute med å komme med innspill til innhold og tema når Norske Havner sjekket interessen for et eget havnekurs på GDPR. - Når forespørselen om GDPR seminar kom fra Norske Havner, så jeg mulighet for å synliggjøre noen problemstillinger som er direkte knyttet til havnevirksomhet, slik at vi kunne få større nytteeffekt av seminaret, sier Kristiansen. 
Trondheim Havn ble spurt om de kunne tenke seg å være referanse-havnen kurset er basert på, og har jobbet tett sammen med ATEA AS for å videreutvikle seminaret, og samtidig systematisere GDPR-arbeidet i havna. 

-I tillegg til kartlegging av systemer og prosesser som berører personvern, vil det bli fokus på å utarbeide dokumentmaler/skjema som er viktige for videre GDPR-arbeid.

Vi har store forventinger til faglig utbytte av seminaret og forventer at vi får noen byggesteiner som videre GDPR-arbeid, sier Kristiansen. - Men ikke minst får havne-Norge en plattform for å kunne dele erfaringer og kompetanse, både under seminaret og et kontaktnett i etterkant som kan brukes aktivt. 

Program og påmelding
Kurset er lagt opp slik at deltakerne får verktøyene de trenger til å gjøre de nødvendige endringene når de kommer tilbake til havna. Se her for mer informasjon og påmelding. ​