Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Norske Havners nyeste medlem er Høgskolen i Sørøst-Norge

Apr. 10 2018
- Vi har hatt mye kontakt med Høgskolen i Sørøst Norge gjennom årene, og ser frem til enda tettere samarbeid mellom havne-Norge og akademia fremover, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
Høgskolen i Sørøst Norge er Norges største maritime utdanning og utdanner årlig 40 studenter på bachelornivå med kompetanse innenfor havnelogistikk og simulering av havneoperasjoner. - For å være i nærkontakt med fagmiljøer med toppkompetanse på havner så er medlemskap i Norske Havner er veldig god løsning. Vi ser videre at foreningens kurser holder høyt faglig nivå og at deltagelse på disse hever vårt eget og våre studenters kompetansenivå om havner og havnedrift, sier Bjørnar Thorsen, prosjektleder ved høgskolen. 

- I tillegg ønsker vi som utdannings- og forskningsinstitusjon å få innspill fra den norske havnenæringen, både for å styrke utdanningene og for å være i forkant av den utviklingen som utvilsomt kommer. Vi håper gjennom samhandling å kunne bidra med ideer og løsninger som kan komme norsk havnenæring til gode, både nasjonalt og internasjonalt. Miljø, digitalisering og automatisering er, og kommer til å bli stadig tyngre satsingsområder innenfor norsk maritim næring. I oppfølgingen av regjeringens Havstrategi ser vi for oss å bli gode bidragsytere i forbindelse med maritime operasjoner; teknologi og biologi skal operasjonaliseres og kommersialiseres, og det er naturlig at havnene må ta mål av seg til å bli sterke aktører i forsyningskjedene.