Aktuelt
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
31.05.18
Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
Sjekk ruter på:

Norske Havners nyeste medlem er Høgskolen i Sørøst-Norge

Apr. 10 2018
- Vi har hatt mye kontakt med Høgskolen i Sørøst Norge gjennom årene, og ser frem til enda tettere samarbeid mellom havne-Norge og akademia fremover, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
Høgskolen i Sørøst Norge er Norges største maritime utdanning og utdanner årlig 40 studenter på bachelornivå med kompetanse innenfor havnelogistikk og simulering av havneoperasjoner. - For å være i nærkontakt med fagmiljøer med toppkompetanse på havner så er medlemskap i Norske Havner er veldig god løsning. Vi ser videre at foreningens kurser holder høyt faglig nivå og at deltagelse på disse hever vårt eget og våre studenters kompetansenivå om havner og havnedrift, sier Bjørnar Thorsen, prosjektleder ved høgskolen. 

- I tillegg ønsker vi som utdannings- og forskningsinstitusjon å få innspill fra den norske havnenæringen, både for å styrke utdanningene og for å være i forkant av den utviklingen som utvilsomt kommer. Vi håper gjennom samhandling å kunne bidra med ideer og løsninger som kan komme norsk havnenæring til gode, både nasjonalt og internasjonalt. Miljø, digitalisering og automatisering er, og kommer til å bli stadig tyngre satsingsområder innenfor norsk maritim næring. I oppfølgingen av regjeringens Havstrategi ser vi for oss å bli gode bidragsytere i forbindelse med maritime operasjoner; teknologi og biologi skal operasjonaliseres og kommersialiseres, og det er naturlig at havnene må ta mål av seg til å bli sterke aktører i forsyningskjedene.