Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Norske Havners nyeste medlem er Høgskolen i Sørøst-Norge

Apr. 10 2018
- Vi har hatt mye kontakt med Høgskolen i Sørøst Norge gjennom årene, og ser frem til enda tettere samarbeid mellom havne-Norge og akademia fremover, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
Høgskolen i Sørøst Norge er Norges største maritime utdanning og utdanner årlig 40 studenter på bachelornivå med kompetanse innenfor havnelogistikk og simulering av havneoperasjoner. - For å være i nærkontakt med fagmiljøer med toppkompetanse på havner så er medlemskap i Norske Havner er veldig god løsning. Vi ser videre at foreningens kurser holder høyt faglig nivå og at deltagelse på disse hever vårt eget og våre studenters kompetansenivå om havner og havnedrift, sier Bjørnar Thorsen, prosjektleder ved høgskolen. 

- I tillegg ønsker vi som utdannings- og forskningsinstitusjon å få innspill fra den norske havnenæringen, både for å styrke utdanningene og for å være i forkant av den utviklingen som utvilsomt kommer. Vi håper gjennom samhandling å kunne bidra med ideer og løsninger som kan komme norsk havnenæring til gode, både nasjonalt og internasjonalt. Miljø, digitalisering og automatisering er, og kommer til å bli stadig tyngre satsingsområder innenfor norsk maritim næring. I oppfølgingen av regjeringens Havstrategi ser vi for oss å bli gode bidragsytere i forbindelse med maritime operasjoner; teknologi og biologi skal operasjonaliseres og kommersialiseres, og det er naturlig at havnene må ta mål av seg til å bli sterke aktører i forsyningskjedene.