Aktuelt
10.04.18
Norske Havners nyeste medlem er Høgskolen i Sørøst-Norge

- Vi har hatt mye kontakt med Høgskolen i Sørøst Norge gjennom årene, og ser frem til enda tettere samarbeid mellom havne-Norge og akademia fremover, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
02.04.18
Ferdigstiller digital havnetjeneste i SafeSeaNet

I september 2017 lanserte Kystverket en utvidet tjeneste for alle havner og havneanlegg i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Tjenesten er nå ytterligere forbedret for å gjøre det enklere for havner å integrere digitale forespørsler om kai plass direkte inn i sine havnesystemer.
20.03.18
Havnerettet GDPR-kurs under utvikling

Trondheim Havn samarbeider med Norske Havner og ATEA AS om å utvikle et omfattende, havnerettet GDPR-kurs som går av stabelen 10.-11. april. Nye personvernregler blir gjeldende 25. mai, og havne-Norge arbeider nå aktivt for å være klar for de nye reglene.
Sjekk ruter på:

Norske Havners nyeste medlem er Høgskolen i Sørøst-Norge

Apr. 10 2018
- Vi har hatt mye kontakt med Høgskolen i Sørøst Norge gjennom årene, og ser frem til enda tettere samarbeid mellom havne-Norge og akademia fremover, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
Høgskolen i Sørøst Norge er Norges største maritime utdanning og utdanner årlig 40 studenter på bachelornivå med kompetanse innenfor havnelogistikk og simulering av havneoperasjoner. - For å være i nærkontakt med fagmiljøer med toppkompetanse på havner så er medlemskap i Norske Havner er veldig god løsning. Vi ser videre at foreningens kurser holder høyt faglig nivå og at deltagelse på disse hever vårt eget og våre studenters kompetansenivå om havner og havnedrift, sier Bjørnar Thorsen, prosjektleder ved høgskolen. 

- I tillegg ønsker vi som utdannings- og forskningsinstitusjon å få innspill fra den norske havnenæringen, både for å styrke utdanningene og for å være i forkant av den utviklingen som utvilsomt kommer. Vi håper gjennom samhandling å kunne bidra med ideer og løsninger som kan komme norsk havnenæring til gode, både nasjonalt og internasjonalt. Miljø, digitalisering og automatisering er, og kommer til å bli stadig tyngre satsingsområder innenfor norsk maritim næring. I oppfølgingen av regjeringens Havstrategi ser vi for oss å bli gode bidragsytere i forbindelse med maritime operasjoner; teknologi og biologi skal operasjonaliseres og kommersialiseres, og det er naturlig at havnene må ta mål av seg til å bli sterke aktører i forsyningskjedene.