Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Ny søknadsrunde for tilskudd til havnesamarbeid

May. 02 2018
Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.
Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.

– Det har ikkje blitt gjeve tilsegn for alle midlane som er sett av til ordninga. Det er framleis om lag 2 millionar kroner igjen. Vi annonserar derfor nå andre utlysingsrunde. Det er korte fristar i og med at prosjektet må vere avslutta innan 30. november. Vi vonar at nokon sit med gode idear til moglege samarbeidsprosjekt, og at desse vil hive seg rundt og søke om tilskot. Ta gjerne kontakt for rettleiing, vi høyrer gjerne frå dykk, oppmodar Øyvind Sandbakk i Kystverket.

Fristen for å søke er 15. mai 2018. Meir informasjon om ordninga finn du på www.kystverket.no/havnesamarbeid​