Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Ny søknadsrunde for tilskudd til havnesamarbeid

May. 02 2018
Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.
Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.

– Det har ikkje blitt gjeve tilsegn for alle midlane som er sett av til ordninga. Det er framleis om lag 2 millionar kroner igjen. Vi annonserar derfor nå andre utlysingsrunde. Det er korte fristar i og med at prosjektet må vere avslutta innan 30. november. Vi vonar at nokon sit med gode idear til moglege samarbeidsprosjekt, og at desse vil hive seg rundt og søke om tilskot. Ta gjerne kontakt for rettleiing, vi høyrer gjerne frå dykk, oppmodar Øyvind Sandbakk i Kystverket.

Fristen for å søke er 15. mai 2018. Meir informasjon om ordninga finn du på www.kystverket.no/havnesamarbeid​