Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Feiret 100 år på Fagseminaret 2018

May. 02 2018
17-19 april gikk Fagseminaret 2018 av stabelen. Med 120 deltakere, 33 havner representert og hele 9 fagsesjoner arrangert av foreningens nettverk og faggrupper i tillegg til plenumssesjonen dag 1 var Fagseminaret 2018. – Det var fantastisk å feire foreningens jubileum sammen med så mange engasjerte og dedikerte havnefolk, sier prosjektleder for fagseminaret, Johanne Solheim.
Ordfører i Oslo Marianne Borgen ønsket velkommen til deltakerne på dag 1. Hun gratulerte foreningen med 100 år, og fremhevet betydningen av havn og sjøtransport for byen.  

Statssekretær Brage Baklien i Samferdselsdepartementet var opptatt av havnenes betydning for fremtidens miljø- og klimaarbeid. - Derfor er det viktig at de også har gode rammebetingelser. Sjøtransporten er avgjørende for verdenshandelen. Den gir lavere utslipp og har færre ulykker. Samtidig frigjør den kapasiteten på veinettet, sa statssekretæren.

Ny havne- og farvannslov?
Utvalg for ny havne- og farvannslov leverte sin rapport i mars, og Ikke unaturlig var dette et sentralt tema under fagseminaret. Utvalgsleder Kristin Bjella presenterte forslaget i plenum på dag 1, og temaet ble ytterligere utdypet og diskutert i tre parallellsesjoner på dag 2. – Vi er opptatt av å få frem konsekvensene av de foreslåtte endringene, sier direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim. -Diskusjonene under fagseminaret danner et viktig grunnlag for vårt arbeid videre med saken. 

Digitalisering
Digitalisering var det andre sentrale temaet under årets fagseminar. Leder for digitaliseringsgruppen, Trond Andersen, presenterte EU-prosjektet Port Collaborative Decision Making (PORT CDM) som Stavangerregionen Havn deltar i sammen med en rekke havner og logistikkaktører. Kjetil Staalesen fra LO snakket om hvordan digitalisering ser ut fra en medarbeiders perspektiv, mens kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord, Ole Hagen presenterte sitt syn på digitalisering i logistikkjeden.

Rammevilkår og politikk
"Konkurranse på like vilkår", en NOU om konkurransesituasjonen mellom offentlige og private aktører, ble presentert av utvalgsleder Erling Hjelmen. Rapporten ble videre diskutert mellom deltakerne i parallellsesjonen dag 2.  

Plenumssesjonen ble avsluttet med en paneldebatt med Stortingsrepresentanter fra transport- og kommunikasjonskomiteen Bengt Rune Strifeldt (FrP), Arne Nævra (SV), Ingalill Olsen (AP) og Jonny Finstad (H). Alle var opptatt av sjøtransportens konkurranseevne. 

Dagen ble avsluttet med en omvisning på Sjursøya i Oslo Havn. 

Parallellsesjoner med faglige tema
Foreningens faggrupper og nettverk arrangerte parallellsesjoner på seminarets 2. dag. Temaene omfattet blant annet kaiinfrastrukturens levetid, oppankring, havnelov og omdømmebygging i havn. I slutten av 2017 fikk foreningen fire nye faggrupper, og tre nettverk. Se her for mer info om dem.  

Foreningen feirer 100 år
Norske Havner fyller 100 år i 2018. De to organisasjonene som er grunnlaget for dagens Norske Havner ble begge grunnlagt i 1918 for, med litt ulikt utgangspunkt, å ivareta havneledernes og havnenes interesser. Jubileet ble feiret på Fagseminaret og utgivelsen av jubileumsboken "Norske Havner Feirer 100 år", en samling artikler av ulike forfattere fra hele havne-Norge, som skal gi et innblikk i foreningens og havnenes liv og levnet. Bokens redaksjonsråd ble ledet av Rune Mjøs, som mange kjenner som tidligere leder av Norsk Havneforening.