Aktuelt
02.05.18
Ny søknadsrunde for tilskudd til havnesamarbeid

Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.
02.05.18
Norske Havner etablerer unik møteplass på Arendalsuken

Norske Havner har leid inn skoleskipet Sørlandet under hele Arendalsuka, og vil få en sentral plassering i hjertet av Arendal-by. - Vi ønsker å fylle skipet med masse aktivitet innenfor temaene samferdsel og maritim næring, sier prosjektleder Mathias Bernander.
02.05.18
Feiret 100 år på Fagseminaret 2018

17-19 april gikk Fagseminaret 2018 av stabelen. Med 120 deltakere, 33 havner representert og hele 9 fagsesjoner arrangert av foreningens nettverk og faggrupper i tillegg til plenumssesjonen dag 1 var Fagseminaret 2018. – Det var fantastisk å feire foreningens jubileum sammen med så mange engasjerte og dedikerte havnefolk, sier prosjektleder for fagseminaret, Johanne Solheim.
Sjekk ruter på:

Innføring av ny personvernlov utsatt til juli 2018

May. 02 2018
Den nye personvernloven, også kjent som GDPR, setter nye krav til hvordan offentlige og private organisasjoner behandler personopplysninger, og vil kreve at de fleste havnene gjør endringer i sine systemer.
Utsatt til tidligst 1. juli
Opprinnelig skulle den nye loven bli innført i Norge 25. mai, men innføringen har nå blitt utsatt til tidligst 1. juli 2018 for EØS-landene.  

Behov for mer informasjon?
- Utsettelsen gir havnene litt mer tid, men det er ingen grunn til å utsette arbeidet, sier Johanne Solheim, spesialrådgiver i Norske Havner. -Vi arrangerte kurs om dette i april i samarbeid med Atea, og jeg vil oppfordre havner som har behov for informasjon om det nye regelverket, og hvordan man kan gå frem for å gjøre nødvendige endringer om å ta kontakt med meg. Vi har blant annet fått utviklet en dokumentpakke tilpasset havnene som skal kunne bistå i gjennomføringen av endringene.