Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Innføring av ny personvernlov utsatt til juli 2018

May. 02 2018
Den nye personvernloven, også kjent som GDPR, setter nye krav til hvordan offentlige og private organisasjoner behandler personopplysninger, og vil kreve at de fleste havnene gjør endringer i sine systemer.
Utsatt til tidligst 1. juli
Opprinnelig skulle den nye loven bli innført i Norge 25. mai, men innføringen har nå blitt utsatt til tidligst 1. juli 2018 for EØS-landene.  

Behov for mer informasjon?
- Utsettelsen gir havnene litt mer tid, men det er ingen grunn til å utsette arbeidet, sier Johanne Solheim, spesialrådgiver i Norske Havner. -Vi arrangerte kurs om dette i april i samarbeid med Atea, og jeg vil oppfordre havner som har behov for informasjon om det nye regelverket, og hvordan man kan gå frem for å gjøre nødvendige endringer om å ta kontakt med meg. Vi har blant annet fått utviklet en dokumentpakke tilpasset havnene som skal kunne bistå i gjennomføringen av endringene.