Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Innføring av ny personvernlov utsatt til juli 2018

May. 02 2018
Den nye personvernloven, også kjent som GDPR, setter nye krav til hvordan offentlige og private organisasjoner behandler personopplysninger, og vil kreve at de fleste havnene gjør endringer i sine systemer.
Utsatt til tidligst 1. juli
Opprinnelig skulle den nye loven bli innført i Norge 25. mai, men innføringen har nå blitt utsatt til tidligst 1. juli 2018 for EØS-landene.  

Behov for mer informasjon?
- Utsettelsen gir havnene litt mer tid, men det er ingen grunn til å utsette arbeidet, sier Johanne Solheim, spesialrådgiver i Norske Havner. -Vi arrangerte kurs om dette i april i samarbeid med Atea, og jeg vil oppfordre havner som har behov for informasjon om det nye regelverket, og hvordan man kan gå frem for å gjøre nødvendige endringer om å ta kontakt med meg. Vi har blant annet fått utviklet en dokumentpakke tilpasset havnene som skal kunne bistå i gjennomføringen av endringene.