Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

IMO enig om å kutte klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart

May. 02 2018
Klimagassutslippene fra skipsfarten skal kuttes drastisk. Det har FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtatt. Totalutslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2050 fra nivået i 2008. Samtidig har strategien en visjon om å fase ut klimagassutslipp fra skipsfarten så raskt som mulig i dette århundret. -Et viktig og nødvendig steg mot det grønne skiftet, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
– Dette er en milepæl i arbeidet for å redusere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart. Dette er Parisavtalen for skipsfarten, og det er et stort gjennombrudd at strategien inneholder en visjon om nullutslipp. Det er også viktig at strategien inneholder både konkrete utslippsmål og en plan for hvordan de skal oppfylles, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.  

IMO har anslått at internasjonal skipsfart står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene. Uten tiltak ville utslippene økt med mellom 50 og 250 prosent innen 2050 avhengig av utviklingen av verdenshandelen. 

Norge har gjennom mange år hatt en ledende rolle i IMOs klimaarbeid. Norge var blant landene som tok initiativet til en slik strategi i 2016. I tillegg har selve forhandlingene vært ledet av fagdirektør Sveinung Oftedal i Klima- og miljødepartementet. Det har vært stort sprik mellom ulike lands ambisjonsnivå, men etter ett år med omfattende forhandlinger er strategien nå vedtatt.  

– Norge har jobbet hardt for å hale i land denne avtalen. Nå starter jobben for alvor på det enkelte skip med å kutte utslippene. Her håper jeg at norsk skipsfart skal vise vei og vise verden at det er fullt mulig å drive miljøvennlig og samtidig tjene penger, sier Elvestuen. 

I tillegg til at det er konkrete mål for drastisk reduksjon av totalutslippene fra internasjonal skipsfart innen 2050, inneholder strategien krav om at hvert skip skal bruke energien mer effektivt, og at total transporteffektivitet for hele sektoren skal forbedres med minst 40 prosent innen og videre til 70 prosent innen 2050.

– Det er svært positivt og viktig for en internasjonal næring som skipsfarten at det er vedtatt en global avtale. Den er et godt utgangspunkt for videre arbeid med å redusere utslipp fra internasjonal skipsfart, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

På bakgrunn av et forslag fra Norge, vedtok IMO også å holde et ekstraordinært møte senere i 2018 for å sørge for rask oppfølging av strategien.​

Alternative drivstoff i havn
Norske Havner ledet høsten 2017 et prosjekt sammen med seks havner for å utrede infrastruktur for alternative drivstoff i norske havner. -Regelverg og rammevilkår er de viktigste pådriverne for det grønne skiftet, og i en internasjonal bransje som shipping er internasjonalt regelverk viktig for å sikre en level playing field, sier prosjektleder Johanne Solheim. - Til nå har internasjonal skipsfart havnet utenfor de nasjonale klimaregnskapene, og har kunnet seile sin egen sjø. Nå ser vi frem til en boost i teknologiutvikling og muligheter innen alternative drivstoff for shipping. Les mer om prosjektet her. Les prosjektrapporten her. ​