Aktuelt
18.10.18
Oslo Havn vertskap for Greenport-konferansen 2019

På den europeiske miljøkonferansen GreenPort Conference i Valencia 17.-19. oktober ble det annonsert at vert for neste års konferanse blir Oslo Havn KF, samme år som Oslo er europeisk miljøhovedstad.
18.10.18
Ny kystdirektør

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag tilsatt som ny direktør for Kystverket. Norske Havner gratulerer Arset med utnevnelsen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.
16.10.18
Norske Havner på budsjetthøring

Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Sjekk ruter på:

Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

May. 31 2018
Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
31. mai - 1. juni gikk European Sea Ports Organisation (ESPO) årlige konferanse av stabelen i havnebyen Rotterdam. Flere hundre deltakere fra hele Europa, inkludert flere norske havner, var til stede på konferansen. Det overornete temaet var investeringer i havn, og spesielt investeringer i digitalisering og klima-/miljøteknologi ble sentralt. Den nylig innførte amerikanske importtariffen på aluminium og stål ble naturlig nok også et sentralt tema under konferansen. 

Norske Havner er medlemmer i ESPO, og flere norske havnemedarbeidere sitter i organisasjonens komiteer. - ESPO er en viktig informasjonskanal for oss til hva som skjer i EU. ESPO gir oss også en unik mulighet til å være med å fremme norske havners interesser i Europa, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.