Aktuelt
07.08.18
Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuken finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Europeiske havner samlet i Rotterdam for ESPO Conference 2018

May. 31 2018
Havner, EU-byråkrater og politikere fra hele Europa er samlet i Rotterdam på ESPO Conference 2018. Det overordnede temaet for konferansen er "Investing in the port of tomorrow".
31. mai - 1. juni gikk European Sea Ports Organisation (ESPO) årlige konferanse av stabelen i havnebyen Rotterdam. Flere hundre deltakere fra hele Europa, inkludert flere norske havner, var til stede på konferansen. Det overornete temaet var investeringer i havn, og spesielt investeringer i digitalisering og klima-/miljøteknologi ble sentralt. Den nylig innførte amerikanske importtariffen på aluminium og stål ble naturlig nok også et sentralt tema under konferansen. 

Norske Havner er medlemmer i ESPO, og flere norske havnemedarbeidere sitter i organisasjonens komiteer. - ESPO er en viktig informasjonskanal for oss til hva som skjer i EU. ESPO gir oss også en unik mulighet til å være med å fremme norske havners interesser i Europa, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.