Aktuelt
21.08.18
Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
12.06.18
Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen 1.1.2019 går organisasjonene sammen til en organisasjon.
12.06.18
Havnekonferansen i Kristiansand 23 august 2018

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.
Sjekk ruter på:

Årets lederutviklingsseminar går til Helsinki

Aug. 21 2018
Norske Havner og KS Bedrift Havn inviterer i år sammen til lederutviklingsseminaret som finner sted i Helsinki 24. - 26. september 2018. Programmet er klart, og spekket med havnerelevant stoff. Har du meldt deg på?
Med en felles havneorganisasjon på plass innen 1.1.2019 blir organisasjonen et sentralt tema underveis i seminaret. I tillegg har vi invitert Annaleena Mäkila fra Finnish Ports, Ville Haapasaari, CEO i Port of Helsinki og Kimmo Mäki fra Finavia til å belyse forskjellige deler av finsk havnepolitikk og virksomhet. Ambassadør Åge B. Grutle ønsker velkommen til Helsinki, og Kalmar vil snakke om automatisering. 

Lederutviklingsprogrammet hadde sin opprinnelse i Sjøtransportprosjektet og startet i 2007. Målet for lederutviklingsprogrammet er å opparbeide kompetanse om havnens rolle som transportknutepunkt i en større logistikkjede. Målgruppen for seminaret er ledere i Norske Havners og KS Bedrift Havns medlemshavner (styreledere, øverste ledere og øvrige ledere).