Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Norske Havner på budsjetthøring

Oct. 16 2018
Havnetilskudd, godsoveføring og Enova var i fokus når direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 for stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. oktober.
Tilskudd til havner
-Vi er fornøyd med at det etableres en ordning for effektive og miljøvennlige havner på 50 millioner kroner som først ble foreslått i Norske Havners prosjekt "Hvordan styrke sjøtransportens konkurransekraft" fra 2010., sa Litsheim til transport- og kommunikasjonskomiteen. -Vi mener imidlertid at summen bør heves. Infrastrukturen er gammel og slitt. Større skip og ny teknologi krever sitt. Vi vil foreslå en dobling allerede fra 2019.

Tilskudd til godsoverføring
-Det er satt av 77,4 milllioner kroner til tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø – her får en mye for pengene, fortsatte han. -Dette er beregnet til å overføre 1,4 millioner tonnkm. Denne posten må minst dobles. Sammenligner en dette med de 541 mill. per år for godsoverføring til bane (NTP 2018-2029), er sjøveien ikke bare en miljøvei – det er også den desidert rimeligste veien! Man får mer igjen for hver krone brukt! 

Harmonisering/sektoravgiftene
-Vi er positive til endringer i losavgifter. Dette vil føre til en mer effektiv tjeneste. Men når en snakker om å harmonisere avgiftsnivået mellom transportformene, hvorfor ikke helfinansiere 5 av 5 trafikksentraler og ikke bare 1 av 5? Her er det mye snakk, men lite handling!

Tilskudd til havnesamarbeid
-Det er bra at tilskuddet videreføres, men vi får ikke til fusjoner med dagens ordning. Dokumentavgiften er grådig og hindrer ønskede sammenslåinger.

Enova
-Det er veldig bra at Enovas budsjett økes med 10%. Men hva med støtte til landsstrøm som bidrar til å bedre luftkvaliteten?