Aktuelt
15.11.18
Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
25.10.18
Hold av datoene 9. & 10. januar til årsmøte og havnelederforum

Norske Havner inviterer medlemmer til Havnelederforum og årsmøte 9. & 10. januar.
24.10.18
Ny virkelighet på havnen

Dagens ordning med fire transportetater bør under lupen, skriver Arnt-Einar Litsheim og Halvard Aglen, henholdsvis direktør og styreleder i Norske Havner i et innlegg i Finansavisen publisert 23. oktober.
Sjekk ruter på:

Kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering

Nov. 15 2018
Trondheim Havn, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime har gått sammen om å etablere et kompetansesenter for krevende fartøyshåndtering. Planen er at senteret skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. Første arbeidsmøte finner sted i Trondheim 27. november.
Fartøys manøveregenskaper er ofte ikke et prioritert tema ved utvikling av nye skipstyper. SINTEF Ocean har derfor satt i gang et forprosjekt for å definere grunnlag for et Kompetansesenter for krevende fartøysoperasjoner. Forprosjektet er et samarbeid med NTNU, Trondheim Havn og Kongsberg Maritime Advisory & Training. Det ble startet opp i juni 2018 og avsluttes i desember. Planen er at senteret formelt starter våren 2019 og at det skal se nærmere på krevende operasjoner med skip innen forskjellige sektorer slik som passasjertrafikk, godstransport, fiskeri og havbruk. 

Basert på diskusjoner mellom representanter for SINTEF Ocean, NTNU, Trondheim Havn og Kongsberg Maritime Training & Advisory har det blitt foreslått å gjennomføre et innledende arbeidsmøte 27 november. Dette møtet vil se nærmere på krevende fartøysoperasjoner ved ankomst/avgang havn. Mer informasjon om møtet finnes som eget vedlegg. Påmelding skjer via nettsiden til SINTEF Ocean gjennom lenken

For mer informasjon om arbeidet med Kompetansesenter for krevende fartøysoperasjoner, ta kontakt med:
Ørjan Selvik (tlf. 916 22 951) (orjan.selvik@sintef.no) eller 
Tor Einar Berg (tlf. 926 59 975) (tor.berg@sintef.no)