Presseklipp
Sjekk ruter på:

​​

​Fag​grupper i Norske Havner

Faggruppene i Norske Havner ​

  • bidrar til å utvikle og styrke Norske Havner medlemshavners fagmiljøer, gjennom å arrangere seminarer om aktuelle saker, samt å ha ansvar for det faglige programmet ved det årlige fagseminaret;

  • profilerer Norske Havner gjennom å skrive artikler i tidsskrift, holde foredrag ved konferanser og delta i det faglige ordskiftet der det er aktuelt; 

  • bistår Norske Havners styre / sekretariat med innspill til høringer og andre saker angår faggruppens fagområde; 

  • initiere egne prosjekter gjennom styresak der de ser behov og i henhold til budsjett.Faggruppe Mi​ljø​​

Leder: Jane Arnesen, Havnesjef Lyngdal Havn


Faggruppe Digitalise​​​ring

Leder: Trond Andersen, Maritim Sjef i Stavangerregionen Havn


Faggruppe Infrastruktur

Leder: Steffen Borgar Løvdahl, Seniorrådgiver i Kristiansand Havn​


Faggruppe Godsover​føring

Leder: Eivind Hornnes, Salgs- og markedssjef i Stavangerregionen Havn