Presseklipp
Sjekk ruter på:

Formål

 
Foreningens formål finnes i vedtektenes § 2:

Norske Havner er en interesseorganisasjon for synliggjøring av havnenes samfunnsmessige betydning og for ivaretakelse av deres rammevilkår. 

Norske Havner skal arbeide for at de ansatte i havnene utvikler og opprettholder en høy faglig kompetanse gjennom deltakelse i faggrupper, seminarer, prosjekter, kurs og etterutdanningstilbud. 

Foreningen skal formidlene tjenester som havnene har behov for, som innen arbeidsgiver- og tariffområdet, juridiske tjenester og innen ekstern kommunikasjon. 

Foreningen skal samarbeide med andre aktører og delta i internasjonale fora der dette er formålstjenlig