Presseklipp
Sjekk ruter på:

Høringsuttalelser

Her er et utvalg av Norsk Havneforenings høringsuttalelser:

År​Dept. / Etat
​​Høring​PDF​
​2015​Stortingets transport- og kommunikasjonskomite​Representantforslag 40 S og 41 S (2014 - 2015)​​Representantforslag 40 S og  41 S.pdfRepresentantforslag 40 S og 41 S.pdf
​2014 ​Samferdselsepartementet​Høring om nye TEN-T RetningslinjerHøring om nye TEN-T Retninglinjer 2014.pdfHøring om nye TEN-T Retninglinjer 2014.pdf
2014 ​​Kystverket​​Forslag til avgiftssatser for 2014, losavgifter og sikkerhetsavgifter1312_Kystverket Lossatser.pdf1312_Kystverket Lossatser.pdf
​2013​Sjøfartsdirektoratet​Forslag om meldeplikt vedrørende skipsavfall og lasterester for havner​1312_Sjøfartsdirektoratet Meldeplikt skipsavfall og lasterester.pdf1312_Sjøfartsdirektoratet Meldeplikt skipsavfall og lasterester.pdf
​2013​Kystverket​Forslag til forskrift om plikt til å gi opplysninger til bruk ved transportplanlegging eller trafikkovervåkning i havner og farvannHøringssvar - forskrift om plikt til å gi opplysninger til bruk ved transportplanlegging eller trafikkovervåkning.pdfHøringssvar - forskrift om plikt til å gi opplysninger til bruk ved transportplanlegging eller trafikkovervåkning.pdf
​2013
​​Fiskeri- og kystdepartementet​NOU Med los på sjøsikkerhet​Høringssvar NOU Med los på sjøsikkerhet.pdfHøringssvar NOU Med los på sjøsikkerhet.pdf​
​2013​Fiskeri- og kystdepartementet​Begrenset høring om EUs Havnepakkebegrenset høringsrunde EU kommisjonens havnepakke 230813.pdfbegrenset høringsrunde EU kommisjonens havnepakke 230813.pdf
​2013​Olje- og energidepartementet​Havvind - Strategisk konsekvensutredningHøring Havvind Strategisk Konsekvensutredning.pdfHøring Havvind Strategisk Konsekvensutredning.pdf
​2013​Sjøfartsdirektoratet​Gjennomføring av direktiv 2005/35/EF - Forurensning fra skip og sanksjonerHøring 200535EF Sjøfartsdirektoratet.pdfHøring 200535EF Sjøfartsdirektoratet.pdf
​2013​Samferdselsdepartementet​EUs Clean Power for Transport PackageHøring EUs Clean Power for Transport Package.pdfHøring EUs Clean Power for Transport Package.pdf