Presseklipp
Sjekk ruter på:

Internasjonal representasjon 

European Sea Ports Organisation (ESPO)

Norge har siden 1993 vært tilknyttet ESPO, først som observatører, og siden 2007 som medlem på linje med EU-landene. ESPO ​ er en organisasjon som jobber mot EU, og har som mål en trygg, effektiv og bærekraftig Europeisk havnesektor som er nøkkelen til en transportindustri med, så langt det lar seg gjøre, frie markedsvilkår. 

Dette ønsker de å oppnå gjennom; 

  • å tydeliggjøre den økonomiske betydningen havner har i Europa og jobbe for at havnesektoren blir hørt i alle relevante saker
  • fremme fri og rettferdig konkurranse i havnesektoren
  • forsikre at forholdene ligger til rette for effektiv havnedrift 
  • fremme høye sikkerhetsstandarder i Europeiske havner
  • oppfordre havner til å bli proaktive i beskyttelsen av miljøet 

Medlemsskap i ESPO er en god kilde til informasjon om det som skjer innen havne- og transportpolitikken i EU. Det gir også norske havner mulighet til å påvirke ESPOs synspunkter på aktuelle problemstillinger. 

Styreleder i Norske Havner, Halvard Aglen, Nestleder Merete Eik og direktør, Arnt-Einar Litsheim, sitter i ESPOs generalforsamling. Arnt-Einar Litsheim sitter også i ESPOs Executive Committee.  

Øvrig deltakelse skjer i ESPOs forskjellige komiteer: 


ESPO KomitéMedlem Hovedsaker
Port GovernanceRune ArnøyPort regulation, state aid (GBER).
Marine AffairsJens Petter Christensen Ship reporting formalities, places of refuge, port reception facilites, ballast water convention, verification of container weights
Labour & Operations NetworkCamilla FuruholmenHMS, Training mm.
Sustainable DevelopmentHeidi Neilson (national), Odd Leif Berg (observing)Sustainable Shipping, SECA, NECA, Port Reception Facilities, Klima mm.
Legal AdvisoryOle Thomas BergeESPOs avtale med PORTOPIA, juridiske konsekvenser ved Hanjin-saken mm.
Cruise and Ferry Port NetworkUlrik JørgensenPan-European cruise dialogue, Port reception facility directive, ESPO Code of Practice for Cruise and Ferry ports
Intermodal, Logistics and IndustryJohanne SolheimCEF, TEN-T, Industri i havn
Economic Analysis and StatisticsIngenESPO RES-statistics, Eurostat, PORTOPIA
Trade facilitation, Customs and SecurityIngenFlyktningkrisen, Brexit, Reporting Formalities directive, mm