Presseklipp
Sjekk ruter på:

Juridisk bistand

Norske Havner har en avtale med Advokatfirmaet Østgård om juridisk bistand til medlemshavnene.

Avtalen er en tretrinnsavtale. Trinn 1 er en kostnadsfri førstelinjerespons som medlemmene kan benytte seg av. Den omfatter enkle spørsmål og problemstillinger tatt over telefon eller mail. Responstiden på dette trinnet skal være rundt 24 timer. Trinn 2 er for mer kompliserte og omfangsrike saker. Her betaler medlemmene en rabattert pris. Trinn 3 er forbeholdt mer komplekse saker som går over tid. Her avtales det særskilt i forbindelse med hvert oppdrag.​


 

Advokatfirmaet Østgård DA er et advokatkontor med hovedsete i Tromsø. De har også en kontorlokasjon i Oslo. 

Firmaets advokater har opparbeidet seg en betydelig kompetanse på generell forvaltningsrett, kommunalrett, tomtefeste, eiendomsjuss og havnejuss. 


Kontaktinformasjon: 

Advokatfirmaet Østgård DA

Tlf: (+47) 77 67 99 99

Fax: (+47) 77 67 99 98

Tlf (+47) 22 20 64 67 (Oslo)

F ax: (+47) 22 11 35 25 (Oslo)

E-post: post@ostgard.no

Postadresse:

Postboks 1151

9261 Tromsø