Presseklipp
Sjekk ruter på:
​​​

M​edlemsfordeler

Bedrer ramm​evilkårene for havner og sjøtransport

Norske Havner har et omfattende nettverk hos myndigheter og markedsaktører. Vi samarbeider med andre aktører i næringen gjennom blant annet Sjøtransportalliansen. Ved direkte kontakt med beslutningstakere er vårt mål å bedre rammebetingelsene for sjøtransport generelt og havner spesielt. 

Tilbyr faglig oppdatering og faglig utvikling

Norske Havner tilbyr en rekke kurs og seminarer som berører sentrale tema innen havnevirksomheten. VI har i en årrekke gjennomført kurs for havnestyremedlemmer og havneledere, og vi arrangerer fagseminarer om havne- og farvannsloven, ISPS, osv. Vi utvikler nå en ny kompetanseplan tilpasset både små, mellomstore og store havner. Flere kurs arrangeres av våre fire faggrupper. Havnelederforum arrangeres årlig. 

Gir råd innen arbeidsrett og arbeidsliv

Norske Havner tilbyr et lavterskeltilbud innen arbeidsrettsrådgivning og arbeidsliv. VI har en avtale med arbeidsrettsadvokat for de saker hvor det er nødvendig. Vi kan også tilby kurs innen arbeidsrettsområdet. 

Markedsfører havnenes posisjon i sjøtransporten

Havnene er en viktig brikke i logistikknettverket. Norske Havner er med å markedsføre havnenes posisjon som knutepunkt i logistikkjeden gjennom et omfattende samarbeid med sjø- og transportnæringen.  

Juridisk bistand innen det havnerettslige området

Norske Havner har en rammeavtale med Advokatrfirmaet Østgård DA.

Avtalen er en tretrinnsavtale. Trinn 1 omfatter enkle spørsmål og problemstillinger tatt over telefon eller mail, og er gratis for medlemmene. Responstiden på trinn 1 skal være rundt 24 timer. Trinn 2 er for mer kompliserte og omfangsrike saker. Her betaler medlemmene en rabattert pris. Trinn 3 er mer komplekse saker som går over tid. Her avtales det særskilt i forbindelse med hvert oppdrag. Les mer her.​ 

Rabatt på ringvirkningsanalyser i havn

Norske Havner har en rammeavtale med ​GEMBA Seafood Consulting AS med rabbatterte priser på ringvirkningsanalyser i havn. 

GEMBA Seafood Consulting AS er et dansk selskap som har spesialisert seg på å utføre analyser på havner i Europa. De har, i samarbeid med EU-prosjektet LO-PINOD, gjennomført flere analyser i Danske og Europeiske havner. De har også utført analyser for Drammen Havn og Bodø Havn. Modellen de benytter for analysen har blitt så mye brukt i EU at man har fått en base med sammenlignbare resultater. Les mer her.