Presseklipp
Sjekk ruter på:

​NTP - Nasjon​al Transport Plan

Norsk Havneforening deltar aktivt i arbeidet med NTP for å fremme bruk av sjøtransport over norske havner.


​​​Havneforeningens svar til Stortingets Transport og Kommunikasjonskomite på høring om NTP 2014-2023: 

Høringsbrev NTP 2014 - 2023.pdfHøringsbrev NTP 2014 - 2023.pdf

Havneforeningens pressemelding etter NTP 2014-2023: 

Havneforeningens innspill til etatenes forslag til NTP 2014-​2023: 

Høringsuttalelse NTP 2014-2023  Norsk Havneforening.pdfHøringsuttalelse NTP 2014-2023 Norsk Havneforening.pdf

 ​