Presseklipp
Sjekk ruter på:

Om oss 

 ​
  

24. april 2017 ble Norske Havner stiftet i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling i Norsk Havneforening. Av praktiske årsaker skjedde stiftelsen gjennom en omdannelse av Norsk Havneforening. Foreningen har per i dag 50 medlemmer langs hele kysten, noe som utgjør om lag 80 % av alle organiserte havner i landet. 


Norske Havner samler private og offentlige havner i en felles forening. Dette styrker utviklingen av havnene – både faglig, interessepolitisk og i samarbeid med andre organisasjoner. Norske Havner er en medlemsstyrt og medlemsdrevet forening der det er medlemmenes behov som står i sentrum. 


Foreningen har fire hovedoppgaver; 

  • ​den skal påvirke lovgivningen og de politiske rammevilkårene relatert til havnenes virksomhet og sjøtransportens konkurranseevne; 
  • styrke kunnskapen om norske havner og deres samfunnsbetydning; 
  • bidra til faglig og kommersiell utvikling av havnene og 
  • tilrettelegge for et godt samarbeid mellom havnene og mellom havnene og deres viktigste samarbeidspartnere, innenfor rammen av gjeldende konkurranselovgivning.

Les gjerne mer om hva Norske Havner tilbyr medlemmene her. 


Foreningens formål finner du her. 


 

 ​​

 
 
 ​