Presseklipp
Sjekk ruter på:

Representasjon i råd og utvalg

Her er en oversikt over Norske Havners representasjon i forskjellige råd og utvalg. 


Referansegruppe for arbeidet med NTP, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner

European Sea Ports Organisation (ESPO) (se egen side om internasjonal representasjon)

​Statistisk Sentralbyrås Rådgivende utvalg for sjøfartsstatistikk –Johanne Solheim

Referansegruppe for implementeringen av Vannforskriften - Johanne Solheim

Styringsgruppen for SPC-N – Johanne Solheim

Sjøtransportalliansen – Johanne Solheim

Haugesundkonferansen – programkomiteen –Arnt-Einar Litsheim

Norsk forum for autonome skip – Arnt-Einar LItsheim, Johanne Solheim

Grønt Kystfartsprogram – Johanne Solheim, Arnt-Einar Litsheim

Forskrifter for forsvaret – Halvar Pettersen, Tromsø Havn (felles oppnevnt fra Norske Havner / KS Bedrift Havn)​